Добро пожаловать на Новости образования 23.06.2021 г. | 00:12

Концепція змішаної економіки та соціалізації

  • 23.07.2009 г. | 15:16

Ідейні витоки змішаної економіки - насамперед у німецькій історичній школі, представники якої (Г. Шмоллер, А. Вернер, В. Зомбарт та інші) в останній чверті 20 ст. відстоювали державне втручання в економіку з метою її модернізації, за проведення соціальних реформ.

Джерелом цієї моделі економіки є також інституційно-соціальний напрям (або інституціоналізм), представники якого (Т.Веблен, А. Гобсон, Д. Коммонс та інші) різко критикували неокласичну теорію ринкової рівноваги з її методологічним принципом граничної корисності, стверджуючи, що ринок перетворився лише на один з економічних інститутів, поряд з такими інститутами, як корпорація, держава. Найважливішим інститутом з-поміж них вважали державу, яка проводить активну соціальну політику, застосовує індикативне планування та регулювання господарського життя. Вони виступали за встановлення соціального контролю і побудову держави соціального добробуту і за обмеження приватної власності. Оскільки державу інституціоналісти вважали нейтральною силою, то вона, на їхню думку, повинна була здійснювати соціальний контроль за економікою, проводити трансформацію соціально-економічної системи. Двома найважливішими елементами цієї системи інституціоналісти називали форми власності та механізми розподілу (або аллокації) ресурсів, які є основою типологізації економічних систем. Крайніми антиподами власності вони вважали приватну і державну, а проміжним - різні варіанти їх поєднання. Крайніми антиподами механізму розподілу ресурсів, на їхню думку, є стихійне ринкове ригулю-вання і державне централізоване планування, а між ними - різні форми поєднання цих полюсів.

Так, сучасні англійські вчені під змішаною економікою розуміють економіку країни, в якій поєднуються ознаки ринкової та централізованої економічних систем. У свою чергу, залежно від поєднання централізму і децентралізму, форми втручання держави в економіку можуть істотно змінювати механізм розподілу ресурсів і доходів.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 14

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии