Добро пожаловать на Новости образования 05.08.2021 г. | 22:39

Спроба реформ соціалістичного господарського механізму

  • 08.07.2009 г. | 11:49

Цього разу перетворення виявилися значно глибшими, вони торкалися найбільш істотних елементів економічного організму, і, зрештою, було накопичено таку критичну масу змін, яка викликала «ланцюгову реакцію» розпаду системи державного соціалізму. Реформування йшло шляхом посилення децентралізації системи, оскільки найбільш характерною її рисою була гіпертрофована роль централізованого управління всіма сферами життя суспільства. Децентралізація торкалася не тільки економічної сфери, але й політичної влади, тому що, як з'ясувалося, без серйозних перетворень політичної структури, яка є найважливішою ланкою соціалістичної системи, економічні реформи не досягали своєї мети. Перетворення виражалися в переході, більшою або меншою мірою, від тоталітарних форм державного устрою до демократичного.

У сфері економіки зазначена тенденція проявилася: 1.у «плюралізації» форм власності, коли поряд з безроздільно пануючою державною власністю спочатку дозволили створення справжніх кооперативів і підприємств «індивідуальної трудової діяльності», потім 2.приватних підприємств у сфері послуг та торгівлі, і, нарешті 3.перейшли до масової приватизації, у тому числі найбільших виробничих комплексів. Ці заходи доповнювалися: а)лібералізацією цін, які повинні були виконувати властиві їм у ринковій економіці функції підтримки відповідності між виробництвом і споживанням; б)конвертованістю національних грошових одиниць;в)відкритістю економіки для припливу іноземних капіталів і виходу на зовнішні ринки. Все це призвело до необоротних органічних змін соціалістичної системи, які означали, власне кажучи, її переродження в ринкову.

Теоретичне осмислення процесів, які відбувалися, істотно відставало від подій реального життя. «Політична економія соціалізму», природно, не могла виконати цю роль. Тому спочатку звернулися до арсеналу економічної думки Заходу, вважаючи, що коли вона виникла і розвивалася в ринковому економічному середовищі, то і рух до цього типу економічної системи можна пояснити за допомогою теорій найбільш відомих шкіл та напрямків. Відповідно, не тільки теоретичні міркування, але й практичні рекомендації будувалися на прямих запозиченнях з популярних підручників «Economics». Незабаром однак з'ясувалося, що перехідні процеси мають настільки істотну специфіку, що застосовувати до них положення теорій, які описують розвинуту ринкову економіку, щонайменше некоректно. Реальні ситуації, які виникають, зовсім не хочуть включатися в чіткі схеми кейнсіанських або монетаристських моделей. Отже, для усвідомлення шляхів переходу колишніх «соціалістичних економік» від централізовано-командної системи до ринку, необхідно чітке розуміння сутності та характеру системи державного соціалізму, яка проіснувала в України майже 70 років(див.Лекц.4). Таке усвідомлення дозволить реально оцінити перспективи економічної ситуації в країні, при цьому позбутись будь-яких кон'юнктурних міркувань з цього приводу та піднятися над зіткненнями поточних інтересів.

 

Спроба реформ соціалістичного господарського механізму | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 17

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии