Добро пожаловать на Новости образования 05.08.2021 г. | 23:58

Спроба реформ соціалістичного господарського механізму

  • 08.07.2009 г. | 11:49

Задумані заходи вступили в протиріччя з логікою розвитку командної системи. Якби вони були реалізовані, тобто підприємства отримали б можливість вільно розпоряджатися своїми прибутками, то різко підвищився б попит як на споживчому ринку, так і на ринку факторів виробництва. Задовольнити ж такий попит у дефіцитної, по суті, економіки не було можливості. В цій ситуації потрібно було або відпускати ціни, дозволяючи їм обмежити попит, або перерозподіляти прибуток через бюджет. Логіка командної системи неминуче змушувала вибрати другий варіант. Рух до ринкових методів регулювання виявився заблокованим. За першими досягненнями розпочалося падіння ефективності. Непослідовність у проведенні реформи не дозволила усунути старі недоліки адміністративної системи і породила нові. Це стало приводом для відмови від проголошеного реформаторського курсу і повернення до жорсткого централізованого планування переважно в натуральних показниках.

Проте ідеї ринкового соціалізму продовжували залучати прихильників перетворень соціалістичної системи. Черговий сплеск цих ідей пов'язаний з подіями в Чехословаччині 1968 р. («Празька весна»), коли виник масовий рух за лібералізацію економічного і політичного ладу, який мав на меті побудувати «соціалізм із людським обличчям». Економічна програма руху знайшла відображення у працях чеського економіста Оти Шика, де пропонувалося широке використання ринкових регуляторів з метою підвищення ефективності і становлення економічних відносин «на принципах вільного ринку без бюрократичного втручання держави».)

Починаючи з 1968 року, на шлях реформ вступила Угорщина. Тут зміни проводилися поступово, але більш послідовно. Поряд з ринком товарів і послуг почали формуватися ринки факторів виробництва, розширювався приватний сектор. Але ці заходи намагалися поєднати із збереженням централізованого планування і панівної ролі державної власності.

Спроби проведення реформ у другій половині 60-х рр. продемонстрували, з одного боку, потребу подолання головного недоліку централізовано керованої системи — її низької ефективності, а з іншого, — обмежені можливості розв'язання цієї задачі в рамках даної системи, без порушення її цілісності. Тому результати реформ виявилися дуже скромними і в більшості випадків завершувалися відкочуванням на колишні позиції.

Однак, проблема неможливості ефективного функціонування за межами своїх виробничих можливостей не тільки зберігалася, але і загострювалася із вичерпанням наявного ресурсного потенціалу, і тому рано чи пізно довелося знову звернутися до механізму ринку як способу подолання кризи соціалістичної економіки, яка прогнозувалася в недалекому майбутньому. Із середини 80- х рр.. розпочався новий етап реформ практично у всіх соціалістичних країнах.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 9

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии