Добро пожаловать на Новости образования 22.06.2021 г. | 23:12

Спроба реформ соціалістичного господарського механізму

  • 08.07.2009 г. | 11:49

На початку 60-х рр. у системі все виразніше стали проявлятися ознаки її кризового стану. Почали неухильно знижуватися темпи економічного зростання, оскільки були вичерпані всі джерела його екстенсивних факторів: освоєні цілинні землі, залучені у виробництво всі наявні резерви робочої сили.

 Спроба поліпшити ситуацію шляхом адміністративних перетворень — заміна галузевих міністерств територіальними органами управління (раднаргоспами) — тільки підсилила загальну плутанину, послабивши централізацію, на якій трималася вся система державного соціалізму. До цього часу «соціалістичний експеримент» поширився у ряді країн Східної Європи й Азії, де виникла «соціалістична система господарства», у рамках якої відзначені «провали» багаторазово дублювалися, що свідчило про їх органічну іманентність даному типу економічного ладу.

Низька ефективність в умовах обмеженості ресурсів ставала все більш гострою проблемою, від вирішення якої багато в чому залежало саме існування системи. Тому невипадково, що теоретична думка на даному етапі концентрувалася на пошуках шляхів вирішення цієї проблеми. Було два можливих напрямки таких пошуків.

Один напрям — це шлях жорсткої централізації, концентрації ресурсів, адміністративного управління всіма параметрами господарської системи. Такий шлях був привабливий для консервативної частини правлячої бюрократії, оскільки дозволяв звичними методами утримувати владу, прикриваючись гаслами про вірність принципам соціалізму. Але він був безперспективний, тому що ні насильство, ні демагогія в розрахунку на голий ентузіазм уже не приносили бажаних результатів, а вільні ресурси були вичерпані.

Другий напрямок передбачав звернення до елементів ринкового регулювання з метою створити матеріальну зацікавленість у результатах праці, у використанні досягнень науково-технічного прогресу і тим самим підвищити ефективність соціалістичної економіки. Характерною рисою такого підходу було прагнення не замінити планове регулювання ринковим, а поєднати їх за умови збереження як переважної суспільної форми власності. Ці ідеї, що стали теоретичною передумовою спроб реформувати жорстко централізовано керовану систему, прийнято характеризувати терміном «ринковий соціалізм».


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 14

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии