Добро пожаловать на Новости образования 23.06.2021 г. | 00:09

Ленінське вчення про соціалізм

  • 08.07.2009 г. | 11:30

Чергова і найбільш масштабна спроба втілити в реальність соціалістичну ідею було розпочато на одній шостій частині земної суші, коли влада опинилася в руках партії, яка сповідувала радикальний варіант марксистського вчення – Всеросійської комуністичної партії (більшовиків).

Чергова і найбільш масштабна спроба втілити в реальність соціалістичну ідею було розпочато на одній шостій частині земної суші, коли влада опинилася в руках партії, яка сповідувала радикальний варіант марксистського вчення – Всеросійської комуністичної партії (більшовиків). Здійснивши революцію, що видавалася їм реалізацією пророкованої Марксом ходи суспільного процесу, більшовики отримали як об'єкт для експерименту величезну країну з дрібнобуржуазним населенням, економіка якої хоч і вступила вже в ринкову фазу розвитку, але була обплутана густою мережею пережитків до ринкових форм господарювання. У такій країні й потрібно було побудувати суспільство відповідно до ідеалів соціалізму, про шляхи руху до яких навіть у самих класиків марксизму були дуже туманні уявлення. Тому однією з найважливіших задач, що постала перед лідером і теоретиком партії В.І. Леніном, який зорієнтував її на соціалістичну революцію, було подати хоча б загальну принципову схему того суспільства, яке повинне було стати метою революційних перетворень. Напередодні жовтневих подій 1917 року Ленін пише працю «Держава і революція», в якій є спеціальна глава, присвячена економічним основам майбутнього суспільного устрою. У ній переказується і коментується зміст праці К. Маркса «Критика Готської програми» у тій її частині, де мова йде про дві фази комуністичного способу виробництва як про ступені його економічної зрілості.

Так, вища фаза, яка характеризується найвищою продуктивністю, достатком матеріальних і духовних благ, що «ллються повним потоком», розподілом згідно з потребами, розглядається як віддалена і досить туманна перспектива, конкретні шляхи руху до якої, як пише Ленін, «ми не знаємо і знати не можемо». Що ж стосується «нижчої фази» — соціалізму, — то це питання вже найближчого майбутнього і уявлення про неї бажано б мати більш чіткі. Але і тут міркування Маркса та коментарі Леніна не відрізняються особливою конкретністю. Крім найбільш загальних характеристик цієї фази: спільна власність на засоби виробництва, відповідність міри споживання кількості затраченої кожним індивідуумом праці — звертає на себе увагу особливий акцент Леніна на ролі держави в справі соціалістичних перетворень. Невипадково вся робота присвячена проблемі держави.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 16

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии