Добро пожаловать на Новости образования 22.06.2021 г. | 23:20

Марксистське вчення у світлі історії

  • 08.07.2009 г. | 11:13

Марксистське вчення, на відміну від багатьох інших економічних концепцій, споконвічно було покликане виконувати строго визначену ідеологічну функцію: служити теоретичною базою тих суспільних рухів, які ставили своєю метою втілення в життя соціалістичної ідеї.

Таке призначення обумовило, з одного боку, широку популярність марксизму у відповідних колах серед функціонерів соціал-демократичних і робочих партій, з іншого, — сприяло швидкому перетворенню його з наукової теорії в доктрину, тобто в набір нормативних формулювань і керівних принципів, які необхідно було завчати. Трансформуючись в програмні установки, теорія втрачала властивості живого вчення, яке розвивається, а властиві їй слабкості та недоробки консервувалися, перетво-рюючись в обов'язкові для засвоєння твердження. Доля вчення, що все більше здобувало риси схоластичних силогізмів, виявилася в руках його інтерпретаторів, які вели дискусію про те, наскільки теоретичні побудови і висновки основоположників відповідають реальному ходу суспільних процесів.

Серед послідовників марксистських поглядів чітко визначилися дві течії: 1.ревізіоністське і 2.ортодоксальне. Перше, знайшовши очевидну невідповідність низки теоретичних позицій життєвим реаліям, намагалися внести в теорію деякі корективи. Насамперед, сумніву було піддано Марксові висновки про зростаючу ступінь експлуатації праці капіталом і про прогресуюче зубожіння робітничого класу. «Загальний закон капіталістичного накопичення» не підтверджувався фактами: тенденція руху реальних доходів трудящих виявилася протилежною до прогнозованої Марксом. До того ж, всупереч очікуванням, замість концентрації власності в руках капіталістів, почала-ся її дифузія в зв'язку з розвитком акціонерної форми капіталу. Дрібне виробництво не витіснялося великим, а поєднувалося з ним і навіть успішно з ним конкурувало в деяких сферах, наприклад, у сільському господарстві. Поява нових форм ринкової організації — картелів, синдикатів та інших олігопольних об'єднань — вносило елементи упорядкованості в ринкову стихію і породжувало надії на пом'якшення економічних спадів.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии