Добро пожаловать на Новости образования 22.06.2021 г. | 22:40

Вчення про соціалізм

  • 07.07.2009 г. | 22:49

Вважаючи твердження щодо вчення про соціалізм доведеним фактом, Карл Маркс повинен був би перейти до характеристики того суспільства, яке прийде на зміну капіталізму, дати наукове обгрунтування економічної системи соціалізму. Однак ця частина марксистського вчення виявилася менш розробленою і слабко аргументованою.

Вважаючи твердження щодо вчення про соціалізм доведеним фактом, Карл Маркс повинен був би перейти до характеристики того суспільства, яке прийде на зміну капіталізму, дати наукове обгрунтування економічної системи соціалізму. Однак ця частина марксистського вчення виявилася менш розробленою і слабко аргументованою.

Маркс і Енгельс розуміли, що спроби детального опису майбутнього суспільства, у тому числі його економіки, приведуть їх на шлях, вже пройдений соціалістами-утопістами, і який не приніс їм успіху: реальне життя не бажало вписуватися у придумані схеми. Вони самі неодноразово піддавали убивчій і переконливій критиці утопічні проекти, показуючи, зокрема, їх економічну неспроможність. Тому вони свідомо уникали всілякої конкретизації, обмежуючись загальними роздумами про тенденції руху в напрямку до соціалізму.

Коли ж доводилося все-таки давати конкретніші відповіді на питання про майбутній суспільний устрій, виявлялося, що їх уявлення не характеризуються ясністю і багато в чому схожі з фантазіями утопістів. Показова в цьому відношенні одна з пізніх праць Маркса «Критика Готської програми» (1875), що являє собою зауваження до проекту програми німецької соціал-демократичної партії, у якій соціалізм визначався як кінцева мета робочого руху. Розкритикувавши дрібнобуржуазні уявлення про соціалізм як суспільство, де працівник буде отримувати повний продукт своєї праці, Маркс висловлює деякі міркування по те, яким же повинне бути це майбутнє суспільство. Насамперед, – пише він, — воно не може з'явитися відразу в готовому вигляді. Необхідний особливий перехідний період, у рамках якого повинна бути проведена низка соціально-економічних перетворень і в першу чергу — усуспільнення засобів виробництва та злам старої державної машини. Такі перетворення повинні проводитися свідомо і цілеспрямовано, що потребує чіткого управління і застосування насильства. Реалізувати це може лише держава, яка володіє диктаторськими повноваженнями, — держава диктатури пролетаріату.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии