Добро пожаловать на Новости образования 24.07.2021 г. | 03:33

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

Позитивною стороною дослідження при з'ясуванні рушійних сил прогресу є висновок М. Туган-Барановського про те, що двигуном розвитку капіталізму є інновації передусім в галузях, що виробляють засоби виробництва. Він також підтримав положення марксистської теорії про те, що матеріальною основою періодичності економічних криз є масове оновлення основного капіталу. Вперше в економічній літературі вчений ділить все суспільне виробництво на три підрозділи: виробництво засобів виробництва, виробництво предметів споживання для робітників і виробництво предметів споживання (предметів розкоші) для капіталістів.

            В контексті сучасної економічної науки, погляди вченого щодо  марксистської теорії є певною мірою упередженими, зокрема, мова йде про оцінку українським економістом внеску К. Маркса в дослідження криз. Це виявляється у тому, що М.Туган-Барановський:


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 12

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии