Добро пожаловать на Новости образования 24.07.2021 г. | 04:43

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

Метою своєї роботи "Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя " (1894) вчений ставить вивчення швидкого промислового прогресу в Англії, його механізму та специфічних законів розвитку капіталістичної економіки. Причинами економічних криз він вважає банкрутство інди­відуалістичного, неорганізованого господарства в умовах механізму вільної конкуренції, неправильність розподілу національного виробництва, кредитні відносини та ін. При цьому він слушно вбачає у розвитку різних форм монополістичних об'єднань, а також акціонерних компаній у промисловості не лише негативні, а й прогресивні сторони.

            М. Туган-Барановський піддає критиці концепцію Сісмонді, який причиною криз називав недоспоживання народних мас, а отже не враховував значення продуктивного споживання. Однак зазначимо, що оцінка концепції реалізації Ж. Б. Сея як позитивної, була не об'єктивною.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 11

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии