Добро пожаловать на Новости образования 06.05.2021 г. | 04:02

Економічний розвиток та основні теорії трансформаційних станів економічних систем

  • 28.02.2009 г. | 20:54

Отже, відсутність належного теоретичного та методологічного обгрунтування ринкових перетворень призвела до того, що початок становлення нової економічної системи в Україні супроводжувався загостренням соціально-економічних суперечностей, симптома-тичними проявами яких стали безпрецедентні для мирного часу зубожіння основної маси населення, небезпечний ступінь поля-ризації суспільства та виснаження національного багатства.

            Відповідно до наведених міркувань, можна пояснити той факт, що приватизація як інструмент перерозподілу національного багатства супроводжувалась активізацією груп пошуку економічної ренти, а власне перерозподіл відбувався в інтересах представників означених груп з особливими інтересами, тісно пов'язаними із владними колами і тоді економічна рента переходила у політичну ренту.

Політична рента - це одержувані впливовою групою з особливими інтересами вигоди від сприятливих для них дій уряду, що майже ніколи не покривають збитків, заподіяних суспільству в цілому.

            За умов функціонування політичної ренти та відсутності цільової функції трансформаційної політики, невизначеність майбут-нього стає принциповою складовою деприсійного стану. Адже і досі в ході реформування так і не було сформовано повної та обгрунтованої нормативної концепції нової економічної системи як мети трансформації командно-адміністративної системи соціалізму.

            У цьому аспекті слід окремо наголосити на ролі науки в системі прийняття політичних рішень. Так, у сфері наукових досліджень існувала тенденція підпорядкування суспільних наук політичним рішенням, що найчастіше ставили за мету зміцнення позицій тих, хто при владі. У цих умовах необхідно будо реагувати на конкретну спонтанну і швидко мінливу ситуацію, а не робити акцент на виявлення довготермінових тенденцій і взаємозв'язків. Тому відповідно було введено ПДВ, підвищення ставок оподаткування та рефінансування, скорочення соціальних програм.

 

 


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 12

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии