Добро пожаловать на Новости образования 06.05.2021 г. | 03:47

Економічний розвиток та основні теорії трансформаційних станів економічних систем

  • 28.02.2009 г. | 20:54

Увага ! : Якщо хоча б один із зазначених параметрів погіршився, то ні про жоден розвиток не може йтися, навіть за подвійного зростання доходів на душу населення.

            Необхідно зазначити, що з розпадом СРСР проблеми економічного розвитку і економічних трансформацій набули принципово нових характерних рис. Специфіка нових проблем трансформації економічних систем не мала аналогів у світовій історії. Так, близько ЗО країн з населенням понад 300 млн осіб мали вирішувати завдання трансформації системи, що грунтувалася на тоталітарному усуспільненні соціально-економічних і політичних відносин.У західній економічній літературі цей новий клас проблем дістав назву посткомуністичної трансформації.

            Сьогодні аналіз змін у структурі економіко-політичної системи суспільства може спиратись на один з наявних методологічних підходів або на їх поєднання. Зокрема, серед існуючих підходів вирізняють теорії перехідної економіки та теорії трансформації (перетворення) економічної системи.(див.Додаток №2 до цієї Лекції)

            Теорія перехідної економіки грунтується на статистичному аналізі загальної рівноваги та досліджує умови переходу від одного рівноважного стану до іншого. Основним оцінним критерієм такого переходу є відсутність можливостей перерозподілу ресурсів відповідних змін у виробництві та споживанні, за яких поліпшення доброботу одного економічн. суб' єкта вібулося не за рахунок іншого.

            При   цьому   основні   параметри   економічної   системи   повинні відповідати таким умовам:

  1. Гранична норма заміщення у споживанні між двома благами має бути однаковою для всіх споживачів;
  2. Гранична норма технічного заміщення має бути однаковою в усіх виробничих процесах;
  3. Гранична норма трансформації будь-яких благ має дорівнювати граничній нормі заміщення у споживанні цих благ. (дивись додаток №2 до цієї Лекції).

            На противагу теорії перехідної економіки, концепція трансформації економічної системи грунтується на тезах про без-перервність економічних перетворень у суспільстві та залежність результатів перетворень від їх розвитку. Теорія трансформації спира-ється на досить широкий методологічний апарат, підґрунтям якого є концепція марксизму, кейнсіанства, еволюціонізму й інституціоналізму.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 12

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии