Добро пожаловать на Новости образования 06.05.2021 г. | 04:37

Економічний розвиток та основні теорії трансформаційних станів економічних систем

  • 28.02.2009 г. | 20:54

Це означає, що темп економічного зростання /Y / Y детермінується нормою заощаджень - s та коефіцієнтом капіталу - k. Економічна сутність поданого рівняння зводиться до необхідності заощадження та мобілізації значної частки національного доходу у формі інвестицій задля нарощення темпів економічного розвитку. Але такий прозорий і простий підхід не враховує реальні можливості економічних систем до нагромадження, їх національну специфіку та вплив глобалізації економічних зв'язків.

            Більш широкого трактування теорія економічного розвитку набула протягом 70-х років 20 ст., коли головну аналітичну увагу економістів було акцентовано на структурній трансформації. Основні положення теорії прихильників підходу структурних трансформацій описуються в рамках гіпотетичної двосекторної моделі Артура Льюїса і емпіричного узагальнення структурних зрушень й форм розвитку Холліса Ченері.

            Підґрунтям теорії є теза про існування двох секторів в економічній системі, що розвивається: сучасний з відносно передовою технікою і добре функціонуючим ринковим механізмом і традиційний - з відсталою технікою і слабким зв'язком із ринком.

            Наприкінці XX ст. Едгар Оуенс висловив тезу, що настав час спрямування економічної теорії для розгляду не тільки шляхів підвищення продуктивних сил суспільства, а і його якісних характеристик, пов'язаних із політичними ідеями, формою державного управління та роллю людей у суспільному житті.

            Отже, Економічний розвиток почав розглядатись як багатоплановий процес, що веде до радикальних змін у соціальних структурах, поведінці людей, суспільних інститутах, а також до прискорення економічного зростання, скорочення нерівності та викорінювання безробіття. Інакше кажучи - це комплекс змін, за допомогою яких соціальна система, орієнтована на задоволення основних потреб та попиту окремих людей і груп населення, рухається від стану загальної незадоволеності до нових сприятливіших матеріальних та духовних умов життя. Серед ціннісних складових умов розвитку було виділено: забезпечення елементарних умов існування, самоповагу та свободу. Основними параметрами економічного розвитку вважаються характеристики груп бідності, рівень безробіття та структура справедливого перерозподілу.

 


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии