Добро пожаловать на Новости образования 06.05.2021 г. | 03:24

Економічний розвиток та основні теорії трансформаційних станів економічних систем

  • 28.02.2009 г. | 20:54

Так Й. Шумпетер обгрунтував гіпотезу, що економічний розвиток відбувається у формі дисгармонійних стрибків і ривків, які проходять унаслідок освоєння принципово нових інвестиційних проектів (інновацій). Процес розвитку за Шумпетером, неминуче припускає чергування порівняно недовгих періодів процвітання і депресії через порушення звичного для системи кругообігу ресурсів і доходів. Так, теорія економічного розвитку Й.Шумпетера грунтується на гіпотезі дисгармонійності еволюції економічної системи суспільства, яка зумовлена інноваційними процесами. Передбачалося, що розвиток капіталістичної системи тісно пов'язаний із розвитком її інститутів.

Емпірічне узагальнення тенденцій економічного розвитку, в середені XX ст. обгрунтоване відомим американським економістом Вільямом Ростоу в теорії стадії економічного зростання, яка включає 5 лінійних стадій, через які повинна пройти будь-яка країна. Відповідно будь-яку систему можна охарактеризувати за допомогою цих категорій, які розглянемо нижче, зокрема:

 

  1. традиційне суспільство - технологічно відстале суспільство, де   переважають аграрні відносини та ієрархічна соціальна структура;
  2. формування передумов для стрибка - характеризується використан­ням новітніх технологій у сільському господарстві за рахунок появи нових інвесторів;
  3. стрибок до кумулятивного зростання–характериз. самодетерміно-ваністю процесів зростання і формуванням соціально-політичної стру-ктури суспільства, спрямованої на підтримання новітніх технологій;
  4. перехід    до    технологічної    зрілості    -    довготривалий    період технологічного прогресу;
  5. стадія массового споживання - найтриваліша стадія, в ході якої формується суспільство добробуту та ускладнюється процес виробництва споживчих благ.

            Зауважимо, що 3-ій етап можливий за умов мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів. Так, процес впливу інвестицій на пожвавлення економічного зростання було описано в моделі Харода-Домара. Спрощено, основний висновок із математичної моделі можна подати у такому вигляді:           /Y / Y = s / k

 


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 14

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии