Добро пожаловать на Новости образования 20.05.2019 г. | 10:30

Економічні погляди К. Родбертуса

 • 15.02.2009 г. | 16:20

Перебудувати суспільство на засадах справедливості за допомогою держави намагались також соціалісти К. Родбертус і Ф. Лассаль.

Економічна концепція П.Ж. Прудона

 • 15.02.2009 г. | 16:19

П'єр Жозеф Прудон (1809–1865) – ідеолог дрібнобур­жуазної політичної економії в період капіталізму, що склав­ся. Головною є праця під назвою «Що таке власність?», де власність описується як основна причина порушення рів­ності.

С. Сісмонді – родоначальник економічного романтизму

 • 15.02.2009 г. | 16:18

            Епохою формування соціалістичних ідей прийнято вва­жати першу третину XIX ст. Саме в цей час склалося кілька напрямів соціалістичної думки. Вони відрізнялися уявлен­нями про майбутнє ідеальне суспільство, його економічну і соціальну організацію, але їх об'єднувало критичне став­лення до капіталістичної системи господарства.

Економічна теорія в США. К.Ч. Кері

 • 15.02.2009 г. | 16:17

Генрі Чарльз Кері (1793–1879) – перший американ­ський економіст-теоретик. Кері народився у Філадельфії в сім'ї ірландського політичного вигнанця. Він закінчив зви­чайну школу й у 24 роки став бізнесменом, швидко забезпе­чив собі матеріально незалежне майбутнє та у 42 роки зай­нявся наукою. Під час своїх подорожей до Європи зустрі­чався з багатьма видатними людьми тієї доби, і серед них із Дж.С. Міллем, який зацікавив його як видатний учений.

Економічне вчення Дж.С. Мілля

 • 15.02.2009 г. | 16:16

 Джон Стюарт Мілль (1806–1873) – англійський еко­номіст, філософ. Його батько був економістом – послідовни­ком, коментатором і близьким другом Д. Рікардо, погляди якого відбилися на подальшій творчості Дж.С. Мілля.

Економічна думка початку XIX ст. у Франції. Ж.Б. Сей

 • 15.02.2009 г. | 16:12

Жан Батист Сей (1767–1832) народився в Ліоні у сім'ї купця. На світогляд Сея величезний вплив справила буржуазна революція у Франції 1789 р. У цьому році Сей став секретарем адміністратора Клав'єра (в 1792 р. отри­мав портфель міністра фінансів). У 1799 р. Сея було при­значено на пост члена Трибуната в Комітеті фінансів. З 1830 р. він очолив кафедру політичної економії в Колленс де Франсе. Його основним твором є «Трактат політичної економії. або Простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства» (1803 р.).У 1828-1829 рр. вийшла його праця  «Повний курс практичної полі­тичної економії», яка стала підсумком всього життя Сея.

Економічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. Мальтус

 • 08.02.2009 г. | 20:36

Томас Роберт Мальтус (17661834) – видатний пред­ставник економічної думки початку XIX ст. в Англії. Наро­дився Мальтус у сім'ї поміщика. Закінчив Джезус-коледж Кембриджського університету, здобувши вчений богословсь­кий ступінь. З 1793 року почав підприємницьку діяльність, а з 1797 по 1801 року був вікарієм у Сурреє.

Д. Рікардо – економіст епохи промислової революції

 • 08.02.2009 г. | 20:35

Наприкінці XVIII ст. в економіці Англії (і багатьох інших країн) відбувся промисловий переворот. Почався перехід від мануфактури до великого машин­ного індустріального виробництва (заводів, фабрик), вели­кого землекористування.

Економічне вчення А. Сміта

 • 08.02.2009 г. | 20:32

Адам Сміт (1723–1790) народився в Шотландії в сім'ї чиновника. У 1740 р. закінчив університет у м. Глазго і був направлений для підвищення освіти в Оксфордський уні­верситет. У 28 років обраний професором філософії і моралі університету в Глазго. У 1759 році він видав наукову працю під назвою «Теорія моральних почуттів», яка принесла йому широку популярність.

Економічна теорія фізіократів у Франції

 • 08.02.2009 г. | 20:31

Фізіократія (з грец. – «влада природи») – напрям кла­сичної політичної економії у Франції, що центральну роль в економіці відводив сільськогосподарському виробництву.

Фізіократи піддавали критиці меркантилізм, вважаючи, що увага виробництва має бути спрямована не на розвиток торгівлі та нагромадження грошей, а на створення достат­ку «творів землі», в чому, на їхню думку, полягає справжній достаток нації.

 


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 24

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,233 voters | 10 Комментарии