Добро пожаловать на Новости образования 17.02.2019 г. | 23:23

3. Новизна Ф. Ліста, внесена в розвиток теорії політичної економії

 • 21.02.2009 г. | 15:52

Відзначаючи заслуги Ліста, слід насамперед виділити його історичний метод. Вчений обґрунтував і конкретизу­вав низку нових, принципово важливих положень.

2. Відношення Ф.Ліста до універсальної концепції класиків

 • 21.02.2009 г. | 15:50

На думку Ліста, універсальна і схоластична концепція класиків не придатна для практичного використання. Діло­ва економічна система має спиратися на достовірні історичні факти. Вона покликана дотримуватись істинно національ­них інтересів, а не «забивати голови» практиків різними доктринальними міркуваннями.

1. Ідеї, що обґрунтувув Ф. Ліст у книзі «Національна система політичної економії»

 • 21.02.2009 г. | 15:49

Ці ідеї можна звести до трьох основних положень.

            Перше – теорія продуктивних сил. Основоположник історичної школи німецький економіст Фрідріх Ліст (1789– 1846) вважав, що зростання суспільного багатства досягаєть­ся не через розрізнену, а через погоджену діяльність лю­дей, які мають зберігати і примножувати досягнуте зусил­лями попередніх поколінь. Справжнє багатство полягає в розвитку продуктивних сил, а не в кількості мінових цінно­стей.

 

Економічні дослідження нової історичної школи

 • 21.02.2009 г. | 15:48

До середини 50-х років XIX ст. історична школа про­йшла апогей розвитку і увага до неї стрімко вгасала. Однак на початку 70-х років відбувся новий сплеск інтересу до ідей, що лежать у її основі. Це пов'язано з виходом на сце­ну вчених, яких прийнято поєднувати в нову («молоду») історичну школу. Їх лідером був Густав Шмоллер (1838– 1917), а також певною мірою Адольф Вагнер (1835–1917). Широкої популярності набули до того ж погляди Карла Бюхера (1847–1930) та Луйо Брентано (1844–1931).

Німецька національна політична економія

 • 21.02.2009 г. | 15:46

У Німеччині XIX ст. розвиток економічної думки відбу­вався власним шляхом, що певною мірою пояснюється своє­рідними умовами економічного і соціально-політичного розвитку країни. Сучасна індустрія створювалася тут за збереження сильних пережитків середньовічних аграрних відносин. На світових ринках панувала англійська індуст­рія, конкуренції з якою німецька промисловість витримати не могла. Звідси прагнення до митного захисту, державної підтримки.

Економічні погляди Р. Оуена

 • 15.02.2009 г. | 16:23

Видатним представником раннього соціалізму в Англії був Роберт Оуен (1771–1858). Він, так само як і соціалісти-рікардіанці, спирався на трудову теорію вартості, але на відміну від них вважав, що в тогочасному суспільстві ця теорія не реалізовується, закон вартості не діє.

Економічні погляди Ш. Фур'є

 • 15.02.2009 г. | 16:23

Духом історизму пройняте й вчення іншого французь­кого соціаліста Шарля Фур'є (1772–1837). Для Фур'є оче­видний зв'язок історичних епох із рівнями розвитку вироб­ництва. Фур'є вважав, що для успіху нового суспільства необхідне зростання продуктивності праці, яка забезпечує багатство для всіх, для чого суспільний прибуток має роз­поділятися таким чином: 4/12 – капіталу, 5/12 – праці і 3/12 – таланту.

Економічні погляди К.А. Сен-Сімона

 • 15.02.2009 г. | 16:22

Основними творами Клода Анрі де Рувруа Сен-Сімона (1760–1825) є «Листи женевського мешканця», «Погляди на власність».

Економічні вчення соціалістів-утопістів

 • 15.02.2009 г. | 16:22

Соціалізм – теорія, в основі якої лежать рівність (мате­ріальних благ, обсягу прав і обов'язків) і спільність влас­ності. Соціалістична течія мала на меті досягнення щасливого і справедливого життя суспільства.

Економічна програма Ф. Лассаля

 • 15.02.2009 г. | 16:21

Соціал-демократичний напрям як такий зародився у 60-ті роки XX ст. Він пережив складну еволюцію, пройшовши через безліч теоретико-ідеологічних і організаційних розколів перш ніж ми його побачили сьогодні таким яким він є.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 24

Лучшее

http://goldenhifi-atc.pro
scm25a pro
goldenhifi-atc.pro

Китель на молнии
китель на молнии
piterprof.com

Купить большие новогодние шары
Купить! Большая книга женской мудрости
masterded.ru


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,232 voters | 10 Комментарии