Добро пожаловать на Новости образования 06.04.2020 г. | 09:28

13. Засновник «соціального напряму» в економічній науці

 • 21.02.2009 г. | 16:07

Німецький   філософ   і   економіст   Рудольф  Штаммлер   (1856–1938)   у   праці «Держава і право» започаткував фор­мування «соціального напряму» в економічній науці.

  Віддаючи переваги праву над економікою, Штаммлер стверджував, що«соціальне життя є зовні відрегульованим спільним життям людей». Він розрізняв два елементи – фор­му і зміст, причому в першому випадку малася на увазі спільна діяльність людей, а у другому – зовнішнє регулювання, яке здійснюється за допомогою права, державних законів.

 

12. Роль протестантської етики в розвитку капіталізму за М. Вебером

 • 21.02.2009 г. | 16:02

Запропонована німецьким соціологом і економістом Максом Вебером (1864–1920) концепція ідеальних типів гос­подарства використовується для зіставлення ідеальної конструкції з реальністю. Порівнюючи ідеальну «модель» із дій­сним процесом економічного розвитку, М.Вебер відстежує сту­пінь відхилення реальної системи відносин від ідеалу. Це – метод дослідження історичного розвитку народів, зіставлен­ня національної практики і загальнотеоретичної моделі.

11. Основні ідеї В. Зомбарта в праці «Сучасний капіталізм»

 • 21.02.2009 г. | 16:00

Найвідоміша багатотомна праця Зомбарта "Сучасний капіталізм" (1919–1927) є одним із кращих досліджень німецьких учених у галузі економіки. Зомбарт висунув та обґрунтував концепцію соціального плюралізму.

10. Сенс періодизації економічної історії людства К. Бюхера

 • 21.02.2009 г. | 16:00

 Карл Бюхер – автор відомої книжки «Піднесення на­ціональної економіки» (1893 р.). У цій праці він досліджує до економічні стадії індустріальної еволюції, які передува­ли розквіту цивілізації, аналізує зростання національної економіки на стадіях домашнього господарства, розвитку міста, нації, приділяючи особливу увагу відносинам, які складаються між виробником і споживачем. 

9. Сутність теорії «високої заробітної плати» Л. Брентано

 • 21.02.2009 г. | 15:59

Досить популярною серед реформістів різних поколінь є теорія високої заробітної плати Брентано.

8. Зміст ідей класового миру, що проповідував Л. Брентано

 • 21.02.2009 г. | 15:58

Брентано – дуже вправний проповідник ідеї класового миру. Він підкреслював, що за умов розвинутого капіта­лізму зникає необхідність політичної боротьби, оскільки суто економічна діяльність профспілок цілком задоволь­няє інтереси робітничого класу і здатна вирішити всі його проблеми.

7. Сутність реформістського напряму суспільної перебудови Г.Шмоллера

 • 21.02.2009 г. | 15:58

У своїх теоретичних концепціях представники нової істо­ричної школи віддавали перевагу реформістському напря­му суспільної перебудови. Шмоллер, зокрема, наполягав на проведенні реформ, які б усунули надто велику нерівність у майні та розподілі доходів, що породжує небезпеку соціаль­них конфліктів.

6. Сутність «етичного принципу» Г. Шмоллера

 • 21.02.2009 г. | 15:57

Шмоллер одним із перших в історії економічної науки запровадив «етичний принцип», який сьогодні набув вели­кого поширення у світовій економічній практиці. Він до­водить, що господарське життя визначається не тільки природними та технічними, а й моральними факторами: без твердої моральності немає ринку, грошового обігу, поділу праці, держави.

5. Відведення ролі державі представниками нової історичної школи

 • 21.02.2009 г. | 15:56

Найбільшою заслугою економістів нової історичної шко­ли було те, що вони задовго до Дж.М. Кейнса поставили питання про регулюючу та цілеспрямовану роль держави у господарському житті суспільства.

4. Загальна характеристика нової історичної школи та її заслуга

 • 21.02.2009 г. | 15:53

Історична школа в Німеччині набула розвитку в працях Вільгельма Рошера (1817–1894), Бруно Гільдебранда (1812–1878) та Карла Кріса (1821 – 1898), які вважаються засновниками нової історичної школи.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии