Добро пожаловать на Новости образования 20.05.2019 г. | 10:30

5. Основи положення К. Маркса про органічну будову капіталу

 • 28.02.2009 г. | 21:43

Новим для політичної економії стало положення Марк­са про органічну будову капіталу, яке передбачає поділ капіталу на дві вартісних частини: постійний капіталвартість засобів виробництва – і змінний капіталвартість робочої сили.

4. Трактування К. Марксом капіталу

 • 28.02.2009 г. | 21:42

Від розгляду сутності грошей Маркс переходить до ви­значення сутності капіталу, досліджуючи перетворення гро­шей у капітал. «Капітал – це гроші, – наголошує Маркс, – але гроші – це ще не капітал».

3. Сутність, за К.Марксом, робочої сили як товару

 • 28.02.2009 г. | 21:42

Виникнення капіталізму знаменується якісним розши­ренням кола товарів. На ринку пропонується новий товар – робоча сила, – власники якого змушені обмінювати його на засоби існування.

2. Сутність марксистської трудової теорії вартості

 • 28.02.2009 г. | 21:41

На відміну від А.Сміта, який визначав вартість товару витратами праці тільки в «примітивному стані суспільства», коли відсутня наймана праця і застосовуються примітивні засоби праці, і навіть Д.Рікардо, який крім праці просто не брав до уваги місце інших факторів виробництва у створенні вартості, вважаючи їх роль незначною, Маркс абсолютизував роль праці  як єдиного фактору вартості, піддаючи критиці всі вчення , які стверджували інше.

1. Класи суспільства, що визначає К. Маркс

 • 28.02.2009 г. | 21:39

Карл Маркс використав теоретичні положення А. Сміта і Д. Рікардо про класову структуру капіталістичного су­спільства для обґрунтування власної теорії класів.

Теоретичні проблеми економічного вчення марксизму

 • 28.02.2009 г. | 21:07

Марксистське вчення генетично пов'язане з англійською класичною школою в політичній економії.Маркс виходить із рікардіанського розуміння трудової теорії вартості, але вносить в аналіз принципово нові мо­менти.

Основні ідеї «Капіталу» К. Маркса

 • 28.02.2009 г. | 21:06

Найвизначнішими твором марксистської політичної еко­номії став «Капітал» К.Маркса, який створювався автором протягом 1844–1883 рр.

Формування і методологія марксистської політичної економії

 • 28.02.2009 г. | 21:04

Марксистська політична економія почала формуватися у 40-х роках XIX ст., коли у передових країнах світу на зміну феодалізму прийшов і утвердився розвинений капі­талізм вільної конкуренції.

Економічний розвиток та основні теорії трансформаційних станів економічних систем

 • 28.02.2009 г. | 20:54

 Економічна теорія як напрям мислення, являє собою відгалуження системної логіки, що за допомогою використання своїх аксіом і максим формують модель економічної системи суспільства, а також, зокрема, демонструють: як, наприклад, може суспільство із традиційно укладеним натуральним господарством або укладеною плановою економікою та з високим рівнем рівності трансформуватися в сучасну державу із високопродуктивною та ефективною економікою.

14. Сутність «соціального напряму» Р. Штольцмана

 • 21.02.2009 г. | 16:07

Поглядам Штольцмана, як і всьому «соціальному напря­м», властиве ідеалістичне трактування економічних кате­горій. Зокрема, у книжці «Мета в народному господарстві», він виходив з принципу, що економіку підпорядковано моральним ідеалам і вона є засобом, який використовуєть­ся людьми для моральних цілей.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 23

Лучшее

Снять комнату в барселоне
Сдать - снять комнаты. Большая база. Цены. Фото. Удобный поиск на карте
barcelona-comfort.com

Fc rostov store
fc rostov store
fc-rostov.club


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,233 voters | 10 Комментарии