Добро пожаловать на Новости образования 20.05.2019 г. | 09:52

Характеристика сфер інвестиційної взаємодії та її місце в стратегії національної безпеки, економічному розвитку України

  • 02.12.2009 г. | 14:28

Тепер детально розкриємо кожну з виділенних сфер інвестиційної взаємодії:

- перша сфера - інвестиційне співробітництво з міжнародними фінансовими центрами (СБ, МВФ, МАР, МФК, ЄБРР та інші) - найбільший за (обсягом фінансово-інвестиційний потік, де НБУ, уряд України виступають як економічні суб'єкти, формуючи сталий канал взаємодії. Названі суб'єкти повинні забезпечити ефективність взаємодії у випадку наявності:

а) послідовної політики по обслуговуванню зовнішнього боргу;

б) юридичних підстав для вдалого сполучення рівня бюджетного дефіциту з темпами економічного зростання;

в) інституціональної сили державних органів управління, що розглядається як основна детермінанта ефективності управлінських структур. За інших умов – відбувається безконтрольне зростання зовнішнього боргу;

- друга сфера - інвестиційне співробітництво у спеціальних економічних зонах(ВЕЗ) - дає змогу концентрувати інвестиційні потоки на економічних пріоритетах (окремих видах діяльності) та посилює взаємозв'язок ВЕЗ із внутрішньою економікою. Економічними суб'єктами тут виступають суб'єкти спільної підприємницької діяльності на конкретно означе¬ній території (підприємства з певним режимом функціонування) на строк, що визначає ВР України шляхом прийняття окремого закону для кожної ВЕЗ;

- третя сфера - інвестиційне співробітництво у "стратегічних альянсах" (ТНК, ТПФГ), де на довгостроковій основі координується виробнича і ринкова діяльність двох і більше компаній. Інвестиційні потоки формує консолідація наявних матеріальних і фінансових ресурсів для реалізації крупних інвестиційних проектів в межах альянсу. Механізмом консолідації (на прикладі ТПФГ) слугує система угод про спільну діяльність, де сторони представляють такі економічні суб'єкти: потужний банк, який об'єднує фінансових посередників, а також галузеві холдинги, торговий дім тощо. Формування транснаціональних корпоративних структур та участь у цих структурах дає змогу укріпленню позицій в інноваційній конкуренції. Цей союз є новою формою інтернаціоналізації ринкових відносин;

- четверта сфера - інвестиційне співробітництво у спільних підприємствах (СП) - довгострокова форма, що пов'язує партнерів, зокрема: у майні, управлінні, розподілі доходів і ризиків; у об'єднанні зусиль в інвестуванні на підставі поєднаних сторонами активів, що формують інвестиційні потоки. Економічні суб'єкти всіх форм власності є сторонами (партнерами) СП, яке можна систематизувати таким чином: за часткою участі партнерів; за місцем реєстрації ПІІ; за розмірами; за сферами, видами діяльності; за способом організації (правові форми);

- п'ята сфера - інвестиційне співробітництво в системі міжбанківської діяльності на ринку капіталів. Економічними суб'єктами України стають ті банки, що отримали кредитний рейтинг від іноземних рейтингових агентств (IBCA, Ваnk Watch та інші), а інвестиційні інститути представляють міжнародні спеціалізовані банки, банківські синдикати, LEASEUROP (штаб-квартира в Брюсселі) тощо. Фінансово-інвестиційні потоки складають: пряме фінансування комерційно-ефективних проектів (приватних і тих, що привати¬зуються); синдицировані, консорціальні кредити; лізингові операції тощо;

- шоста сфера - інвестиційне співробітництво на біржовому фондовому ринку, яке має дві сторони: об'єктивну та суб'єктивну. Перша (об'єк¬тивна) пов'язана з вкладанням капіталу в цінні папери, через які здійснюється фінансування економіки. Друга (суб'єктивна) - обумовлена можливостями отримувати доходи, що не пов'язані з реальними інвестиційними процесами. Сучасні біржові технології інвестування формують світові фінансово-інвестиційні потоки, чим поглиблюється процес глобалізації інвестиційних ринків, де економічними суб'єктами можуть бути емітенти всіх форм власності, всіх сфер і видів діяльності. Фондовий ринок - сфера фінансової дальності, відбиває реальний стан в економіці, чим зумовлюється ефективність співробітництва;

- сьома сфера - інвестиційне співробітництво на ринку консалтингових послуг, що сьогодні є каталізатором розвитку економіки західних країн, де інвестиційні потоки формуються за рахунок інтелектуального капіталу, зокрема, впровадження економічної науки у практику. В Україні - це кредитні лінії технічної допомоги, де економічними суб'єктами виступають фірми «Укрконсалтингу». Останній є членом Європейського Союзу консалтингових асоціацій (ФЄАКО), який проводить політику спільного використання іноземних і місцевих консультантів в реалізації міжнародних програм;

- восьма сфера - уявне інвестиційне співробітництво, де економічними суб'єктами виступають експансіоністські ринкові елементи, представниками яких, в основному, є закриті АТ та корпорації ресурсних галузей України, що формують фінансові потоки, які "інвестують" економіку інших країн. А відсутність в Україні необхідного законодавства дає змогу названим суб'єктам уникати контролю податкового та антимонопольного, чим допускається монополізація і концентрація капіталу, набутого внаслідок деформації привласнення, тобто на межі правомірної та протиправної поведінки.

Проте, в умовах певного економічного середовища існують антиподи інвестицій взаємодії – це: експансія інокапіталу (захоплення ринків через набуття іноземним економічним суб’єктом ресурсних джерел) та інвестиційна інтервенція (економічний вплив інозем-ного суб’єкта на дії національного контрагента через проникнення у сферу його справ шляхом розміщення особистих грошових коштів або фінансових активів – ЦП та інше).

Подібні процеси в Україні мають місце і для запобігання подальшого розвитку цих негативних явищ необхідно:

1. Розробити Цілісну концепцію інвестиційної взаємодії економічних суб’єктів України і міжнародних інвестиційних інститутів, яка має бути спрямована на взаємозалежний і взаємо узгоджений розвиток національних процесів інвестування, інтегрування та інституційних змін з урахуванням генези відповідних міжнародних норм на світовому ринку капіталів, що повинні становити основу Стратегії Національної безпеки в частині інвестиційної політики в період ринкових трансформацій;

2. Впровадити національний механізм регулювання процесу міжнародної інвестиційної взаємодії як систему організаційно-економічних та юридичних стимулів, обмежень (стримувань), противаг(за принципом зворотнього та системно-функціонального зв’язку).
 

Характеристика сфер інвестиційної взаємодії та її місце в стратегії національної безпеки, економічному розвитку України | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 26

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,233 voters | 10 Комментарии