Добро пожаловать на Новости образования 01.07.2022 г. | 16:26

Функціональні зв'язки, які відображає рівняння обміну І. Фішера

  • 29.11.2009 г. | 19:21

Рівняння обміну МV = РQ, запропоноване американським економістом Ірвінгом Фішером (1867—1947), містить дві групи показників.

У лівій частині М — кількість грошей; V— швидкість їх обігу; у правій Р — середньозважений рівень цін; Q — обсяг товарообігу або кількість поточних угод купівлі-продажу, які реалізують національний продукт.

Оскільки ліва частина (MV) – «грошова» дорівнює правій частині (PQ) – «товарній», то Рівняння обміну характеризує рівновагу як товарного, так і грошового ринку, а також відбиває той факт, що на практиці сума всіх платежів дорівнює сумі цін усіх товарів, що надійшли в товарообіг. Рівняння показує: рівень цін перебуває у прямому зв'язку з кіль кістю грошей і швидкістю їх обігу та у обернено пропорційному зв'язку з потоком товарів. З цього випливає, що кількість грошей у обігу прямо пропорційна величіні національного продукту в грошовому вираженні та обернено пропорційна швидкості обігу цих грошей.

Отже, ця формула обміну Фішера допомагає ясніше уявити функціональні зв'язки на ринках грошей і товарів, а саме, при зміні одного показника змінюються й інші. Так, якщо зростає грошова маса М, то за умов стабільності швидкості обігу грошей V, змінюються або ціни Р, або обсяг товарообігу Q, – тобто, обсяг виробництва у вартісному вираженні. При цьому, на думку Фішера, зміни грошової маси М не впливають безпосередньо на кількість угод Q, які реалізують національний продукт, а призводять лише до пропорційної зміни цін Р. Зауважимо, що Фішер виходив із припущення, що швидкість обігу грошей V залишається без змін і обсяг виробництва Q не залежить від коливань грошової маси М, таким чином, гроші впливають тільки на рівень цін Р.
Відповідно до ефекту Фішера у разі збільшення грошової маси М попит на гроші падає, відсоткова ставка знижується. У зв'язку з підвищенням цін попит на гроші знову зростає, а рівень відсоткової ставки підвищується. Зрештою, встановиться природний рівень відсоткової ставки. Коливання будуть відбуватися навколо цієї природної норми.
Проте, рівняння обміну трохи спрощує дійсні взаємозв'язки, воно не годиться в умовах високої інфляції у разі зміни швидкості грошового обігу.
Між тим, зазначимо, що реалізація національного продукту означає одночасну витрату національного доходу. Тому кількість грошей у обігу буде залежати від того, як економічні суб’єкти будуть витрачати свої доходи. Цей взаємозв’язок досліджували економісти Кембріджської школи і у їхньому трактуванні рівняння набуло такого вигляду:

М = kРY,

де Y – обсяг національного доходу;
k — величина, обернена V — швидкості обігу грошей (k = 1 / V).

У «кембриджському рівнянні» поряд з цінами фігурує обсяг національного доходу Y і коефіцієнт k, що показує, яку частину доходу люди воліють зберегти готівкою
(страховий фонд, фонд накопичення). Роль цього коефіцієнта нагадує роль змінної V у рівнянні обміну: він показує, у скільки разів зменшить реальна потреба в коштах, при чому припускається, що він (цей коефіцієнт) є величиною сталою.

В обох варіантах кількісної теорії грошей стверджується пряма функціональна залежність між грошовою масою і величиною національного продукту, рівного національному доходу, у грошовому вираженні. При цьому швидкість обігу грошової одиниці і структура витрат виступають як прості коефіцієнти функції.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 6

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии