Добро пожаловать на Новости образования 23.08.2019 г. | 14:18

Теорія раціональних очікувань

  • 18.11.2009 г. | 14:35

Економісти давно зрозуміли, що очікування людей (наприклад, про зарплату, ціни) відкрають величезну роль у русі економіки.

Але тривалий час не було якоїсь переконливої теорії, яка б пояснювала, як очікування формуються.

Економісти - кейнсіанці не вводили очікування до своїх моделей, хоча у Дж.М.Кейнса йшла мова про очікувану граничну ефективність капіталу. Монетаристи ж, зокрема М.Фрідмен, сформулювали теорію адаптивних очікувань. Вони виходили з того, що фірми коригують свої очікування (і дії), виходячи з подій минулого, тенденцій та підтверджень або помилок минулих прогнозів. Подібним чином оцінюється ймовірна ситуація на ринках товарів, динаміка цін, зміна кон'юнктури. Такі судження лежать в основі теорії адаптивних очікувань, що займала до початку 60-х років XX століття домінуючі позиції в науці. Адаптивні очкування спираються, таким чином, на трохи звужену, обмежену оцінку; фірми використовують переважно минулий досвід, минулі «траєкторії» у русі змінних параметрів. Теорія раціональних очікувань вперше з'явилася 1961 р. у статті Дж. Мута "Раціональні очікування і теорія руху цін " (хоч була написана 1959р.)- Але тоді ця наукова ідея не знайшла широкого відгуку. Пізніше Р.Лукас збагатив зазначену теорію. Він уперше використав її у дослідженні поведінки інвесторів, застосував при моделюванні наслідків грошової політики. Потім з позицій раціональних очікувань проаналізував такі проблеми, як нейтральність грошей, природній рівень безробіття та ефективність державного втручання в економіку.
Теорія раціональних очікувань - це теорія, що розглядає реакцію учасників економічної діяльності на зміни кон 'юнктури, на заходи економічної політики.

На противагу адаптивним очікуванням, раціональні очікування зорієнтовані більше на майбутнє, ніж на минуле. Р.Лукас виходить з того, що економічні суб'єкти не схильні пасивно очікувати змін економічного курсу. Опираючись на широку інформацію, вони передбачають імовірні наслідки грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики; приймають раціональні рішення, здатні врівноважити дії державних структур. Підприємці і домашні господарства не просто екстраполюють процеси і тенденції, а прагнуть осягнути суть і логіку тих, хто здійснює регулювання економіки. Вчений вважає, що не слід розглядати споживачів і підприємців лише об'єктами макрорегулювання. "У них є свої мозки, і очікування людей такі ж важливі для економіки, як економічна політика уряду. Найпростіший приклад - переконаний він, - прогноз зростання інфляції негайно прискорює це зростання (Цю теорію було розглянуто на Лекції № 13).

Раціональні очікування базуються на прогнозах. Це не що інше, як передбачення економічних подій. Оскільки при формуванні своїх очікувань економічні суб'єкти використовують наявну доступну інформацію оптимально (раціонально), й очікування їхні, вважає Р. Лукас, слід розглядати як «раціональні» (звідси і назва теорії).
Отримуючи інформацію, наприклад, про несподіване зростання цін на готову продукцію, підприємці розширюють виробництво, зростає попит на додаткову робочу силу. Згідно теорії раціональних очікувань негайно наступає відповідна реакція підприємців на це зростання: вони збільшують свої інвестиції в елементи виробничого капіталу, товарно-грошові запаси зменшуються і поступово ринкова ситуація стабілізується. Ті господарські суб'єкти, які найшвидше і кращим чином використовують отриману інформацію, вживають заходи, що здатні збалансувати виробництво та зайнятість, в результаті чого циклічні коливання послаблюються.
У своїх наукових викладках Р. Лукас виходить не з того, що люди завжди роблять точні передбачення, а з того, що люди не роблять постійно помилкових передбачень, які можуть використовуватися політиками. Крім того, ключові інституції, що приймають рішення - крупні фірми, головні фінансові установи і профспілкові організації – наймають до штату економістів, які допомагають передбачити результати нової державної політики.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 19

Предыдущие статьи

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,237 voters | 10 Комментарии