Добро пожаловать на Новости образования 22.10.2020 г. | 04:08

ВИТОКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

  • 02.09.2009 г. | 18:01

Витоки ж цієї концепції знаходяться у працях представників вульгарної (від латинського слова vulgar - поверхневий) політичної економії Дж. Мілля, Ж.-Б. Сея та ін., з одного боку, та ідеологів неокласичного напряму, в тому числі маржиналізму - Л. Вальраса, І Фішера та ін., з другого боку. Перші з них не розглядали саму людину як капітал, стверджували, що ним (капіталом) є лише набуті здібності, які реалізуються в процесі праці. Крім того, представник історичної школи політичної економії Т.Рошер набуту робітником кваліфікацію розглядав як капітал. Ця точка зору, у свою чергу, опирається на положення А. Сміта про належність знань, майстерності і досвіду людей, як і машин, землі, споруд до основного капіталу суспільства. Водночас ця ідея спочатку підтримувалась у певному контексті К. Марксом, який розглядав розвиток здібностей людини з точки зору безпосереднього процесу виробництва як виробництво основного капіталу, причому цим капіталом є сама людина. Людину, у даному контексті, тобто з точки зору речового змісту, можна розглядати лише як процес формування споживчої вартості робочої сили, а з погляду суспільної форми - як процес формування змінного капіталу. Саме так К. Маркс розглядав цей процес у своїй основній роботі «Капітал». Представники неокласичного напряму вважали капіталом саму людину з набутими нею знаннями та здібностями до праці. Так, на думку І. Фішера, людина може належати іншій людині лише в умовах рабства або сама собі. Тому вченого індивіда він вважав капіталом. Виходячи з цього, А. Маршалл стверджував, що оскільки сама людина не є товаром, то науково необґрунтованою є і вся теорія «людського капіталу». Зважаючи на великий авторитет цього вченого, висловлена ним ідея тривалий час не заперечувалась західними економістами і лише початку 60-х були зроблені спроби обгрунтувати дану концепцію. Найбільший вклад у її створення зробили американські економісти Г.Беккер,Й.Вейс,Б.Вейсброд,Т.Шульц, Ф.Уельч та інші.

Нині концепція «людського капіталу» є майже загальноприйнятою в західній економічній літературі і стала поширюватись в українській та російській літературі. Окремі західні вчені називають цю концепцію «революцією» в економічній теорії.
 

ВИТОКИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 22

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,245 voters | 10 Комментарии