Добро пожаловать на Новости образования 04.06.2020 г. | 01:27

Власність і економічні інтереси

  • 02.09.2009 г. | 17:48

З проблемою власності безпосередньо пов'язане вірне розуміння і використання категорії «економічний інтерес». Так, у будь-якому суспільстві має місце складне сплетіння економічних інтересів. У значній мірі вони виступають як соціальні протилежності.

Так, приватні власники зацікавлені в зростанні прибутку за рахунок скорочення заробітної плати найманих робітників. Проте, робітники зацікавлені у зростанні заробітної плати, незважаючи на зменшення прибутку.

Протиріччя економічних інтересів яскраво виявляються у всіх формах конкурентної боротьби. Але, прагнучи до задоволення власних інтересів, підприємці змушені забезпечувати умови для дотримання інтересів інших верств суспільства.. І тут безпосередньо має прояв соціальна функція власності – зокрема, не задовольнивши інтереси споживача, виробник не може задовольнити і свої інтереси. Такий непорушний закон ринкової економіки.. У сучасних умовах значно розширилася самостійність підприємств. В інтересах суспільства бажано використовувати значну частину ресурсів на розширення виробництва, відновлення техніки. А колективний інтерес працівників штовхає на те, щоб, насамперед, зростав фонд зарплати. У зв'язку з цим виникає питання про ієрархії інтересів.

Так, концепція, яка стверджувала, що на першому плані повинні стояти інтереси всього суспільства, потім - колективні інтереси, а потім індивідуальні інтереси, які підпорядковуються більш високим рангам, виявилася небездоганною. І сучасне життя висуває нову вмотивовану концепцію, яка виходить з наступного: якщо економічні інтереси - це рушійна сила, то їхнє задоволення на нижчому щаблі - фундамент усіх спонукальних факторів зростання виробництва, а отже, є задоволенням потреб колективів, регіонів і всього суспільства. Саме тому ринкова економіка, ринкові відносини (відносини власності) є більш пристосованими для оптимального співвідношення між різними рангами інтересів, особливо тоді, коли стихійні регулятори вдало доповнюються адміністративними. Отже проблема економічних інтересів найтісніше пов'язана з принципами економічної реалізації прав власності будь-яких форм. Останні, в умовах ринкового господарства покликані стимулювати найбільш ефективне використання всіх ресурсів незаборонених законом, що в їх розпорядженні, з метою реалізації своїх економічних інтересів.
 

Власність і економічні інтереси | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии