Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 17:48

ЗАГАЛЬНА СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  • 31.08.2009 г. | 15:11

Володіння, користування і розпорядження майном, яке знаходиться в спільній власності, здійснюється по згоді всіх її учасників, що повинно бути передбачено. Вони спільно володіють і користуються загальним майном, якщо інше не передбачено угодою між ними. Згода власників обов’язково передбачається і при угоді за розпорядженням загальним майном, будь-хто б з спільних власників її не робив.

Робити угоди за розпорядженням загальним майном може кожний з учасників спільної власності, якщо інше не випливає з угоди всіх учасників. Наприклад, таке право може бути надано лише одному з учасників, для чого інші видають йому доручення. У тих випадках, коли право власності на майно належить якійсь одній особі, будь-то громадянин, юридична особа, держава, національно-державне, адміністративно-територіальне або муніципальне утворення, власність є одноосібною. У цих випадках власникові протистоять усі треті особи, які зобов'язані утримуватися від здійснення будь яких дій, що перешкоджають йому на свій розсуд здійснювати своє право. Якщо ж право власності на майно належить не одному, а двом або більш особам, то на майно виникає загальна власність, при якій, крім зовнішніх відносин учасників загальної власності з усіма третіми особами існують так само внутрішні відносини між самими учасниками цієї власності.

Корпоративна форма власності. Так, поступово в процесі економічного розвитку домінуючого значення набула корпоративна форма власності як колективно-приватна.

Корпорації – це фактично акціонерні підприємства.

Особливість корпоративної форми власності полягає в тому, що вона, з одного боку, зберігає (через володіння акціями окремими особами) усе те позитивне, що несе в собі приватна власність, - підприємницький інтерес, ініціативу, націленість на особисте накопичення, право безстрокового успадкування тощо. Водночас корпорація долає обмеженість, що притаманна класичній формі приватної власності. Зберігаючись у загальній структурі корпорацій, як юридичний інститут володіння, приватна власність забезпечує себе економічно: вона реалізується через більш зрілі - колективні - форми організації виробництва. Отже, по суті відбувається реалізація тези про позитивне заперечення приватної власності.

Серед переваг корпоративної форми власності є і такі, як виробнича гнучкість, здатність акумулювати капітальні ресурси й кошти будь-якої належності. До того ж корпорація є більш демократичною формою власності. Особливе значення має соціально-інтегральна функція корпорації.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 7

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии