Добро пожаловать на Новости образования 01.07.2022 г. | 16:19

Суть, класифікація доходів населення

  • 30.08.2009 г. | 13:48

Під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, одержаних або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів.

Грошові доходи населення включають: 1.всі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб; 2.доходів від підприємницької діяльності; 3.отримання пенсій, стипендій, різної допомоги; 4.доходів від власності у вигляді а)відсотків, б)дивідендів, в)ренти; 5.сум від продажу а)цінних паперів, б)нерухомості, в)продукції сільського господарства, г)різних виробів, 6.доходів від наданих на сторону різних послуг та від ефективної участі в економічному житті суспільства.

Рівень доходів членів суспільства є найважливішим показником їх добробуту, оскільки визначає можливості матеріального і духовного життя індивідуума: відпочинку, отримання освіти, підтримки здоров'я, задоволення першочергових потреб. Серед чинників, що роблять безпосередній вплив на величину доходів населення, окрім розмірів самої заробітної платні, виступає динаміка роздрібних цін, кредитно-грошова політика, ступінь насиченості споживчого ринку товарами.

Для оцінки рівня і динаміки доходів населення використовуються показники:
1.Номінальний доход; 2.Доход, що є в розпорядженні; 3. Реальний доход.

Номінальний дохід (NТ1) - кількість грошей, одержана окремими особами протягом певного періоду, він характеризує рівень грошових доходів незалежно від оподаткування.

Дохід (DI), що є в розпорядженні, - дохід, який може бути використаний на особисте споживання і особисті заощадження. Цей дохід менше номінального доходу на суму податків і обов'язкових платежів, тобто це грошові кошти, які використовуються на споживання і заощадження. Для вимірювання динаміки «доходів, що є в розпорядженні», залучають показник «реальні доходи», який застосовується з урахуванням індексу цін.

Реальний дохід (RI) - є кількістю товарів і послуг, яку можна купити «на дохід, що є в розпорядженні», протягом певного періоду, тобто з поправкою на зміну рівня цін.

Прагнення до максимізації особистого доходу, диктує економічну логіку поведінки будь-якому ринковому суб'єкту. Дохід є кінцевою метою дій кожного активного учасника ринкової економіки, об'єктивним і могутнім стимулом його повсякденної економічної діяльності.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 8

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии