Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 18:42

Концепції демократизації капіталу і революції управління

  • 30.08.2009 г. | 13:36

В першій з цих концепцій стверджується, що внаслідок широкого розповсюдження акцій капіталістична власність розсіюється серед мільйонів акціонерів. Теоретично обгрунтували економічну неминучість цього процесу наприкінці XIX ст. німецький економіст Е.Бернштейн та у 20-х роках XX ст. – американський економіст Т.Карвер.

Новий імпульс концепція демократизації капіталу отримала у працях американський учених А.Берлі, М.Сальвадорі та ін. ІЇ активно підтримуюсь сучасні західні економісти П.Самуельсон, Д.Белл, П.Дракер, Р.Хессен та ін.

Як відомо, акція - вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства і підтверджує право на участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді і дивіденду і на участь у розподілі майна у разі його ліквідації.

За розміром отриманого дивіденду акції поділяються на привілейовані і прості.
На привілейовані акції дивіденди виплачують у формі стабільного, заздалегідь фіксованого відсотка, незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди виплачують на привілейовані акції, а в разі ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертають вкладені в акції кошти за їх номінальною ціною. Водночас власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні акціонерною компанією.

На прості акції виплачують дивіденди залежно від прибутку акціонерного товариства в поточному році. Так, частка чистого прибутку корпорацій США, яка йде на виплату дивідендів, становила на початку XXI ст. 50-60 %. Прості акції набули поширення серед населення економічно розвинених країн. У Швеції продаж акцій працівникам на пільгових умовах практикують 50 % усіх відкритих акціонерних товариств. Щодо прийняття рішень акції поділяють на «одноголос», «багатоголос»" та «безголосн»". Серед населення розповсюджуються переважно акції «одноголосі» та «безголосі», а управління акціонерними компаніями зосереджується в руках власників великих пакетів акцій. Як вважає американський політолог Т. Дай, влада акціонерів над корпорацією є юридичною фікцією.

Акція є елементарною клітинкою акціонерного капіталу, тобто, капіталу, що формується у процесі об'єднання багатьох індивідуальних капіталів, його зростання в процесі капіталізації частини прибутку, а також залучення частини коштів вкладників через продаж акцій та облігацій.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии