Добро пожаловать на Новости образования 18.09.2019 г. | 12:58

11. Джерела виникнення земельної ренти, виділені М. Туган-Барановським

  • 03.05.2009 г. | 12:14

У розумінні ренти Туган-Барановський, як і переважна більшість учених-економістів тієї доби в Росії та Україні, залишився на позиціях теорії диференціальної ренти Д. Рікардо.

Вчений розглядав ренту як результат природних стійких відмінностей у продуктивності праці у різних пунктах виробництва і визначав її як «нетрудовий дохід, що випливає з користування стійкими корисними властивостями землі».

Він розрізняв три джерела виникнення земельної ренти:

1) відмінність земельних ділянок за місцем їх розташування;

2) дія закону спадної продуктивності землеробської праці, або спадної продуктивності подальших витрат у землеробстві (як відомо, марксизм відкидав такий закон, а неокласики, поширивши його на всі сфери і види виробництва як об'єктивну необхідність урахування обмеженості ресурсів у розпорядженні суспільства для ефективного їх використання, здійснили революцію у політичній економії, створили нову класичну ситуацію в ній);

3) відмінність земельних ділянок за родючістю. Розмір Ренти, як вважав вчений, визначається різницею у продуктивності праці у певному пункті виробництва та граничному пункті виробництва, де останнє не дає ніякого надлишкового доходу і тільки відновлює зі звичайним прибутком витрачений капітал.

Виходячи з такого розуміння ренти Туган-Барановський розглядав її зростання як ознаку прогресу землеробства, переходу його до більш інтенсивного та продуктивного господарювання.

Лише в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва у різних формах (і великих, і дрібних), у їх раціональному поєднанні в умовах співіснування різних форм земельної власності, проведення відповідних реформ, які б сприяли розвиткові кредиту, кооперації, ліквідації середньовічних пережитків у сільському господарстві тощо, Туган-Барановський вбачав шлях його подальшого розвитку.

 

11. Джерела виникнення земельної ренти, виділені М. Туган-Барановським | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Предыдущие статьи

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,237 voters | 10 Комментарии