Добро пожаловать на Новости образования 15.08.2020 г. | 11:19

5. Розвиток М. Зібером марксистського економічне вчення в Україні

  • 11.04.2009 г. | 17:00

Марксистські економічні ідеї в Україні розвивались на благодатному ґрунті соціалістичних теорій громадівців і народників. Марксистська політична економія почала набувати значного поширення в Україні починаючи із 70– 80-х років XIX ст.

Серед прихильників теорії трудової вартості та її логічного продовження – теорії додаткової вартості К.Маркса. Серед них варто виділити таких учених, як С.Подолинський, Г. Цехановецький, М. Коссовський, але особливе місце займав М. Зібер.

Приват-доцент, а пізніше професор Київського університету Микола Зібер (1844–1888) зробив чи не найбільший внесок у поширення марксистського економічного вчення в Україні. Зібер із марксистських позицій досліджував широке коло економічних проблем. Зокрема, у праці «Нариси первісної економічної культури» (1883 р.) він велику увагу приділив вивченню закономірностей економічного розвитку первісного суспільства, виникненню та еволюції різних форм власності, великого і дрібного виробництва в землеробстві.

Зібер довів, що через общинну форму власності пройшли всі народи Землі, а на ґрунті общинного землеволодіння виникла приватна власність. Виходячи з цього, він заперечив тезу народників про унікальність економічного шляху Росії, якій властива общинна власність на землю, і наголосив на тому, що російська економіка розвивається на основі дії об'єктивних і загальних законів і неминуче прийде до капіталізму.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 13

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии