Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 17:12

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  • 11.04.2009 г. | 11:30

Так, в умовах перехідної економіки значення теоретичних обґрунтувань економічної політики надзвичайно зросло. Однак, закінченої теорії, цілісного уявлення про проблеми і закономірності соціально-економічних перетворень в Україні поки що, на жаль, не вироблено. Між тим, аналізуючи формування основних напрямів і шкіл в економічній науці, а також вивчаючи сучасні економічні теорії і практику їх застосування, українські вчені приходять до висновку, що перехід до нового технологічного способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації вимагає вирішення комплексу таких проблем:

1. Розробка цілей і критеріїв, способів і методів перетворень, їх послідовності. Аналіз закономірностей перехідної економіки; обґрунтування концептуальних основ національної моделі соціально орієнтованої економіки.

2. Дослідження особливостей державного регулювання в умовах перехідної економіки. Умови вирішення проблеми започаткування в Україні змішаної економіки.

3. Вирішення проблеми фінансової і виробничої стабілізації. Дослідження причин, характеру трансформаційної кризи в Україні та шляхів її подолання. Визначення передумов і факторів економічного зростання в умовах сучасної України.

4. Визначення характеру і змісту інституціональних перетворень та особливостей управління економікою України в перехідний період. Дослідження зміни стереотипів економічної поведінки суб'єктів в умовах перехідної економіки.

5. Дослідження закономірностей реформування соціальної сфери та визначення основ соціальної політики при виході з кризового стану.

6. Визначення найбільш раціональних умов інтеграції України у світову економіку та особливостей сучасного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Вирішення широкого комплексу завдань у перехідній економіці пов'язане з неординарними ефектами, гострими суперечностями. Необхідно рішуче відмовитися від готових схем і «універсальних» рецептів, всебічно враховувати реальну ситуацію, постійно уточнювати й коригувати економічний курс.

Економічна теорія не містить готових рецептів. Вона допомагає осмислити ті процеси, що відбуваються, але прийняття рішень, вибір варіантів залишаються прерогативою економічної політики.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 7

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии