Добро пожаловать на Новости образования 01.07.2022 г. | 17:04

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  • 11.04.2009 г. | 11:30

Починаючі з 80-х років, посилюються економічні дослідження, формуються нові концепції економічного розвитку країни. Разом з тим, в 90–ті роки, з початком проголошення незалежності, з’являється необхідність усвідомлювати сутність і чинники трансформаційних процесів суспільства у розвитку економічної теорії в Україні.

Сутність цих процесів полягає в переході від одноконцептуальної теорії, яка розвивалася здебільшого ізольовано від світової економічної науки, до багатоконцептуальної теорії, що вбирає в себе всі досягнення світової економічної думки. А це передбачає такі заходи:

1. Освоєння знань, набутих світовою наукою, і впровадження їх у науковий обіг та практику економічної діяльності. 2. Збереження реальних здобутків попередніх теоретичних концепцій шляхом очищення їх від ідеологічних нашарувань. 3. Адаптація нових теоретичних економічних поглядів до економічних реалій сучасності.

Сучасний етап розвитку економічних досліджень – це період незалежного державотворення, для якого характерні намагання подолати кризовий стан, перетворитися на систему об'єктивних і не упереджених досліджень перехідної економіки і ринкової економічної системи. Зазначимо, що кризові явища в економіці завжди були підґрунтям для теоретичних проривів в економічній науці, адже будь-яка криза загострює всі суперечності, виявляє слабкі місця, розгортає перед очима людей різноманітність економічних форм, створюючи можливості для глибшого пізнання сутності економічних явищ і процесів.

Такий кризово-інноваційний процес демонструє розвиток економічної теорії і в Україні.

Сьогодні вітчизняна економічна теорія включає політекономію, мікроекономіку, макроекономіку. І кожна з цих дисциплін має низку особливостей, які необхідно враховувати, а також доповнювати спеціальними галузевими економічними науками.

До того ж, з позицій економічної теорії, формування в Україні нового типу ринкових відносин посилює інтерес як до національної економічної політики, так і до політики сучасних цивілізованих держав, саме яка і спирається на аргументовану економічну теорію, при цьому, діапазон поглядів на роль держави в економічному житті досить широкий.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 13

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии