Добро пожаловать на Новости образования 12.08.2020 г. | 03:35

РОЗВИТОК ІДЕЙ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНЙ ЕКОНОМІЇ

  • 10.03.2009 г. | 16:40

            Одним із перших підручників політекономії в Україні була книга, написана професором Харківського університету Тихоном Степанвим (1795–1847).

Він поклав початок розвитку ідей кла­сичної школи в українській політичній економії, трактував основні економічні категорії з позицій А Сміта, Д.Рікардо та їх сучасників і послідовників. Так, розглядаючи питання про джерела багатства, Т.Степанов вказував, що всі соці­альні групи людей мають рівне право на його використання, справедливість у розподілі багатства, наголошував на особливому значенні та місці у створенні багатства фактора праці, критикував теорію народонаселення Т.Мальтуса, вірив у розум людини, а перспективи економічного розвит­ій пов'язував з освітою і прогресом науки.

            Іншим відомим прихильником ідей класичної школи політекономії був професор Київського університету Іван Вернадський (1821 –1884). У книгах «Предмет політичної економії», «Курс політичної економі»» та ін. він розвивав принципи економічного лібералізму, виступив проти втручання держави в приватні справи і підприємництво, дав наукове визначення предмета економічної теорії, показав сутність і механізм дії об'єктивних економічних законів, а також роль праці у створенні багатства країни. На його думку, політекономія як наука, досліджує цінність речей, яка виявляється тільки в обміні й відображає ставлення покупців до речей. Єдиним джерелом багатства і доходів учений визнавав продуктивну працю, розрізняв корисність («придатність»), мінову вартість і вартість.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 20

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии