Добро пожаловать на Новости образования 12.08.2020 г. | 04:16

В.І. Вернадський (1863-1945) – видатний вчений-природознавець

  • 10.03.2009 г. | 16:27

Володимир Вернадський (1863-1945) видатний вчений-природознавець, автор теорії про ноосферу. В економічному контексті велику роль відіграє його теорія ноосфери, тобто про якісно новий стан біосфери Землі (й перебудови) і навколишнього простору (а отже нової оболонки Землі), що формується під впливом фізичної і передусім розумової діяльності людства.

Водночас поняття ноосфери нерозривно пов'язане з поняттям «жива речовина», яке означає сукупність усіх живих організмів біосфери, що переробляють і переміщають різні види речовини, акумулюють і перетворюють космічне випромінювання (хоча багатьом було не зрозуміло пояснення вченим причини циклічних коливань появою плям на сонці).

           Вирішальним чинником, вважав вчений, трансформації біосфери в ноосферу є перетворююча роль науки та соціальне організованої праці людства, внаслідок чого виникає якісно нова форма руху матерії – соціальна, яка породжує нове джерело і форму енергії - ноосферу і біосоціальну енергію. Остання через механізм суспільного виробництва формує суспільну людину і суспільну культуру. Дотримуючись трудової теорії вартості, В.Вернадський вважав працю найвищою цінністю, яка повинна бути розумною, а отже вільною і добровільною. Людина, як загально планетарне явище, продукує та реалізує у праці свою думку. Внаслідок взаємодії останньої з людською природою і людською працею виникає нова могутня продуктивна сила, яка акумулює і синтезує енергію цих трьох складових і формує ноосферу. Домінуючим елементом серед них є свідомість, наукова думка. Соціальну культуру вчений розглядав як важливу політико-економічну категорію, за допомогою якої визначається ступінь гуманізації та екологізації економіки. В ноосфері найвищого рівня досягає розвиток особистості. Наукова, творча праця сприяє значному зростанню продуктивності праці, внаслідок чого послаблюється роль матеріального і посилюється роль духовного виробництва, а максимальне виявлення розуму і свободи наукового пошуку є основним принципом ноосфери. Остання перебуває у повній співзвучності з основною ідеєю, яка пронизує «науковий соціалізм», зокрема передбачає «планетарне планування».

 

В.І. Вернадський (1863-1945) – видатний вчений-природознавець | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии