Добро пожаловать на Новости образования 25.06.2021 г. | 07:47

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

  • по-четверте, підтримуючи положення Сея і Рікардо про те, що «межа виробництва» полягає у продуктивних силах суспільства, а не у розмірах його споживання, український вчений дотримується однобічного підходу до проблеми, оскільки не враховує вплив споживання на роль виробництва. Упередженість його тверджень полягає  в тому, що він абстрагується від соціальної форми капіталістичного господарства.      
  • по-п'яте, однобічним є також висновок Тугана-Барановського про те, що «попит на товари створюється самим виробництвом,  і ніяких зовнішніх меж розширеного  виробництва, крім браку продуктивних сил не існує». Насправді, важливою внутрішньою межею для розширення капіталістичного виробництва є сама соціальна форма, тобто капітал, або відносини капіталістичної власності, на чому справедливо наголошував К. Маркс.
  • по-шосте, український вчений не погоджується з тезою Маркса про неминучість загибелі капіталізму, оскільки вважав, що останній «несе у собі не зародки власної загибелі, а виявляє тенденції до трансформації та прогресу».


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 17

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии