Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 17:54

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

  • по-перше, робить висновок про близькість концепції Сісмонді щодо теорії криз К. Маркса і віднесення останньої лише до теорії ринку. Насправді ж К. Маркс називає основною причиною криз суперечність між суспільним характером капіталістичного виробництва і приватно­капіталістичною формою привласнення, а злиденність трудящих та суперечність між виробництвом та споживанням він вважав похідною причиною щодо основної суперечності. Таке звинувачення українського вченого на адресу К. Маркса є тим більше дивним, що він високо оцінював висновок Ф. Енгельса про такі дві причини промислових криз, втілених у двох суперечностях:

ü       між колективним виробництвом та індивідуальним при­власненням робітничого продукту;

ü       між організованим виробництвом на окремих фабриках і анархією всього національного виробництва. Проте сам Ф. Енгельс називав сформульовані ним суперечності формами вияву, обгрунто­ваної К. Марксом основної суперечності капіталізму.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 9

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии