Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 18:33

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

Крім того, він розмежував категорії «вартість» і «цінність». Тому правильне розуміння теорії граничної корисності, на думку автора, не заперечує теорії трудової вартості. Більше того, перша з них є підтвердженням другої й така узгодженість посилюється з поглибленням розподілу народної праці і його підпорядкування господарському принципу. В такому контексті твердження про повну залежність цінності від суб'єктивної корисності, вважав український вчений, перетворюється в догму. На цій основі М. Туган-Барановський формулює закон цінності, згідно з яким граничні корисності відтворюваних господарських благ прямо пропорційні їх трудовим вартостям й за допомогою ринку об'єктивуються, перетворюючись у суспільні категорії.

            На відміну від А. Маршалла, який враховує обсяги капіталу, час на його інвестування та середню норму прибутку тощо, український вчений абстрагується від цих складових, внаслідок чого його теорія є дещо спрощеною.

 


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 11

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии