Добро пожаловать на Новости образования 11.08.2022 г. | 18:10

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

Він також глибоко розкрив методологічне значення понять абстрактної та конкретної корисності. З'ясовуючи співвідношення між суб'єктивним та об'єктивним факторами цінності на прикладі моделі ринку коней в умовах ринкового механізму, М. Туган-Барановський водночас робить не обгрунтований висновок про первинний характер суб'єктивного фактора. Цінність має суб'єктивну сторону (психологічна оцінка корисності товару окремим споживачем) і об'єктивну оцінку (оцінка такої корисності суспільством). В останньому випадку цінність є ціною. Водночас він справедливо наголошував на тому, що визначення цінності на основі одного суб'єктивного фактора є однобічним, тому, «необхідно піти далі й дослідити об'єктивні причини цінності у всьому їх обсягу».

Отже, критикуючи теорію трудової вартості, він водночас намагався синтезувати її позитивні сторони з концепцією граничної корисності австрійської школи. З цією метою вчений запровадив у науковий обіг поняття «вартість» (як витрати на засоби виробництва і праці) і «трудова вартість» (витрати живої праці).


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 9

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии