Добро пожаловать на Новости образования 25.06.2021 г. | 06:04

М.І. Туган-Барановський (1865 - 1919) – геніальна постать в українській економічній літературі

  • 09.03.2009 г. | 12:14

Між іншим, вчений вважав позитивною стороною соціалізму усунення приватної власності, яка становить «корінь усього соціального лиха». Таке відношення до цієї власності він пояснював тим, що вона породжує експлуатацію одними людьми інших, що вона не сумісна з правами людини на свободу і рівність. Відповідно, він не погоджувався з ідеєю Канта, який захищав приватну власність як основу гарантування прав людини на свободу.

            Зазначимо і конструктивну позицію українського економіста щодо соціалізму, оскільки, на відміну від К. Маркса, він не пов'язував цей лад з системою грошового господарства, яке зберігається внаслідок наявності особистого володіння предметами споживання, а отже наявності особистого доходу. Проте нераціональною є його думка, що соціалізм є простішою системою, ніж комунізм. Аналізуючи комунізм, він розрізняв державний комунізм (наприклад, утопічне суспільство Мора) та державний соціалізм або колективізм (за Марксом), де досягається найвища централізація засобів виробництва в руках держави. Другим видом соціалізму вчений називав синдикальний (проект Лассаля та ін.), за якого засоби виробництва і продукти праці знаходяться в руках професіональних груп робітників, а земля – в руках землеробів.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 11

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии