Добро пожаловать на Новости образования 12.08.2020 г. | 02:56

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

  • 09.03.2009 г. | 11:24

Українська економічна думка здебільшого розвивалась услід за західною, інколи випереджаючи її у працях найвидатніших вітчизняних представників. Це було значною мірою зумовлено умовами історичного розвитку України.

Між тим, сьогодні на теренах пострадянської України існують найбільш сприятливі як умови для розробок наукових концепцій в сфері економічної теорії, так і безпосереднє впровадження цих ідей в економічне життя країни.            

            Проте, головною метою цієї лекції є розкриття найважливіших досягнень Української економічної думки з найдавніших часів і до початку XXI ст., які можуть слугувати однією з передумов сучасної економічної теорії України. Відповідні досягнення втілені передусім у працях Г. Сковороди.

               За радянських часів вітчизняна економічна наука була відсторонена від основних тенденцій розвитку світової економічної думки, маючи своїм головним завданням обгрунтування єдино правильної, неспростовності, абсолютної ефективності марксистсько-ленінського економічного вчення, переваг радянської системи господарювання, соціалістичної економіки, яка з часом повинна трансформуватися в економіку комуністичну. Будь-які спроби т.зв. вільнодумства в економічній теорії суворо присікалися партійними центрами. Певну практичну цінність мають її напрацювання щодо створення й функціонування територіально-господарських комплексів, у сфері управління виробництвом і якістю продукції та ін. Значно розширилися ці координати української економічної думки в 90-ті XX ст. - на початку XXI ст.

            Українська економічна наука активно почала освоювати всі надбання світової економічної думки, послуговуватися ними, зосереджуючись здебільшого на проблемах трансформації постсоціаліс-тичної економіки, формування ринкового середовища, інтегрування вітчизняної економіки у світовий економічний простір. Однак їй не вдалося уникнути такої вади, що нерідко супроводжує суспільну думку перехідного періоду, як маргінальність (ознака певних рис свідомості чи поведінки особистостей не здатних інтегруватись в велике референтне співтовариство). Проте, загальна тенденція щодо системи поглядів у вітчизняній економічній науці спрямована на випереджальний, інноваційний тип розвитку концепцій та моделей такого розвитку.

 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 16

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии