Добро пожаловать на Новости образования 13.07.2020 г. | 21:30

12. Сутність позитивного моменту концепції відтворення К. Маркса

  • 28.02.2009 г. | 21:52

Позитивним моментом концепції відтворення К.Маркса стала чудова аргументація критики теорії економічних криз С.Сісмноді і Т.Мальтуса, які вбачали їх причину в недоспоживанні трудящих, а досягнення необхідного рівня споживання пов'язували з існуванням так званих третіх осіб (у С.Сісмонді – дрібні власники, в Т.Мальтуса – не­продуктивні прошарки суспільства).

Однак, безсумнівною є й негативна сторона теорії еконо­мічних циклів Маркса. Справа в тому, що в буквальному розумінні в «Капіталі» подана не стільки теорія криз, скіль­ки показані наслідки нагромадження капіталу і розподілу доходів за капіталізму, що неминуче, за переконанням Мар­кса, призводить до періодів «загального надвиробництва».

За Марксом, циклічний процес розпочинається з кризи, про­довжується в депресії і пожвавленні виробництва і закін­чується його піднесенням, коли стрімко зростає сукупний попит для нагромадження заради максимізації прибутку, до чого прагнуть усі капіталісти, здійснюючи масову замі­ну основного капіталу, що стає причиною наступної кризи і нового економічного циклу. Кризу Маркс вважав насиль­ницьким методом, за допомогою якого об'єктивний ринко­вий механізм досягає нових пропорцій порушеної економіч­ної рівноваги. Тому фактично картина циклічного процесу, описана Марксом, як вказують вчені, «є одночасно і карою, і очи­щенням», адже «все, що Маркс відносить до безперервного розширення виробництва, він розглядає безвідносно до існу­вання ефективного попиту, який фактично і надає сенс цьому вироб­ництву». Прямим підтвердженням цього є й слова самого Маркса в другому томі «Капіталу»про те, що «кінцевою причиною всіх справжніх криз завжди залишається бідність і обмеженість споживання мас, що протидіють прагненню капіталістичного виробництва розвивати продуктивні сили таким чином, ніби межею їх розвитку була тільки абсолют­на споживна здатність суспільства».

 

 

12. Сутність позитивного моменту концепції відтворення К. Маркса | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 37

Лучшее

Ремонт газовых Котлов Алматы Daewoo
компрессоры, вентиляторы, электродвигатели, Котлы
весь-ремонт-тут.kz

заправка картриджей для струйных принтеров санкт петербург
zapravkaminsk.by

Женские кошельки продажа
Купить кошелек из натуральной
marianna-ross.ru


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии