Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 18:07

11. Склад вихідних положень економічної теорії К. Маркса

  • 28.02.2009 г. | 21:50

Карл Маркс запропонував теоретичну концепцію, відпо­відно до якої капіталізм є історично приреченою системою; внаслідок поглиблення внутрішніх суперечностей він пови­нен поступитися місцем більш прогресивній системі.

Соціологічний закон,що діє в суспільстві, виражає прин­цип відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і формою громадської організації. Згідно з цим законом зі зміною економічної основи рано чи пізно неминуче відбу­деться переворот у виробничих відносинах, у всій надбу­дові над економічним базисом. Основна економічна праця Маркса «Капітал» складаєть­ся з 4 томів: перший  «Процес виробництва капі­талу»; другий  «Процес обертання капіталу»; третій«Процес капіталістичного виробництва, узятий у цілому»; четвертий«Теорії додаткової вартості». Останній том містить критичний огляд економічних теорій з погляду трактування сутності та форм розподілу додаткової вартості. Основну мету дослідження Маркс бачив у з'ясуванні законів, яким підпорядковуються виникнення, існування, розвиток та «загнивання» розглянутого нами соціально-еко­номічного організму.

            Аналіз системи економічних відносин починається не з багатства (надто загальної категорії), а з товару. Саме в то­варі, на думку Маркса, у зародковій формі закладені всі суперечності досліджуваної системи.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 19

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии