Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:34

Формування і методологія марксистської політичної економії

  • 28.02.2009 г. | 21:04

Марксистська політична економія почала формуватися у 40-х роках XIX ст., коли у передових країнах світу на зміну феодалізму прийшов і утвердився розвинений капі­талізм вільної конкуренції.

Проте, становлення нового су­спільного ладу відбувалося непросто, із загостренням со­ціальних суперечностей і революційними потрясіннями. Це і створило  матеріальні передумови виникнення марксизму. Важливу роль у формуванні цих перед-умов відіграв промисловий переворот, який в Англії розпочався у 70-х роках XVIII ст. і майже завершився до 1825 р. Виникнення машинної індустрії дало капіталізмові можливість розвиватись більш інтенсивно, фабрична система зумовила небачене зростання продуктивних сил і стала очевидною прогресивність цього процесу.

            Створення марксистської політичної економії, насамперед, пов'язане з науковою діяльністю великого німецького економіста Карла Маркса (1818–1883). Цей вчений залишив дуже помітний слід в системі економічних вчень. Його ідеї часто виходять за рамки власне економічних проблем, поєднуючись із філософськими, соціологічними і політичними. У створенні марксистської політичної економії помітну участь брав також найближчий друг  К. Маркса – німецький вчений-економіст Фрідріх Енгельс (1820--1895).

            Творча спадщина К. Маркса має багато спільного з тео­ріями А. Сміта й, особливо, Д. Рікардо. У цьому розумінні він став продовжувачем вчення класичної політичної еко­номії в тій частині, яка ґрунтується на трудовій теорії вар­тості. Однак Маркс не брав у класиків уже готові висновки а переосмислював їх відповідно до власних принципів.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 13

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии