Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 18:11

14. Сутність «соціального напряму» Р. Штольцмана

  • 21.02.2009 г. | 16:07

Поглядам Штольцмана, як і всьому «соціальному напря­м», властиве ідеалістичне трактування економічних кате­горій. Зокрема, у книжці «Мета в народному господарстві», він виходив з принципу, що економіку підпорядковано моральним ідеалам і вона є засобом, який використовуєть­ся людьми для моральних цілей.

На його думку, метою капіталістичного виробництва є реалізація принципу жит­тєвого достатку, який забезпечує існування всім членам суспільства. Штольцман доводив, що окремі економічні категорії (вартість, заробітна плата, прибуток), є тільки засобами для досягнення цього вищого морального принци­пу. Заробітна плата, стверджував він, має забезпечувати нормальне достойне життя робітникам, а прибуток – гідне існування капіталістам. Отже, сучасна економічна система може дати усім верствам населення можливість задоволь­нити свої життєві потреби. До речі, відмінність між робіт­никами та капіталістами Штольцман бачив лише в тому, що перші є виконавцями, другі – організаторами вироб­ництва, а така різниця буде завжди. Штольцман назвав капіталістів вождями нації, а робіт­ників – класом, що перебуває під захистом капіталістів.

            «Соціальний напрям» активно захищав права приватної власності, обстоюючи тезу, що її існування відповідає інте­ресам не тільки індивіда, а й суспільства. Дієздатне суспіль­ство потребує організаторів-капіталістів. Тому капіталісти повинні отримувати достатню винагороду і мати приватну власність, щоб виконувати свої функції.

            Головній моральній меті підпорядковано й дію закону вартості. Штольцман поділяв вартість на два елементи: за­робітну плату і прибуток. Обидві ці частини мають конк­ретне функціональне призначення. На думку Штольцмана, сутність закону вартості полягає в тому, щоб забезпечити нормальне існування всіх членів суспільства, регулювати їхні доходи.

 

14. Сутність «соціального напряму» Р. Штольцмана | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 21

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии