Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:02

11. Основні ідеї В. Зомбарта в праці «Сучасний капіталізм»

  • 21.02.2009 г. | 16:00

Найвідоміша багатотомна праця Зомбарта "Сучасний капіталізм" (1919–1927) є одним із кращих досліджень німецьких учених у галузі економіки. Зомбарт висунув та обґрунтував концепцію соціального плюралізму.

Він не погоджувався з марксистами щодо неминучості революцій­ної заміни капіталізму соціалізмом. Зомбарт стверджував, що суспільство прямує не до соціалізму, а до складнішої економічної системи, що включатиме як старі, так і нові форми господарювання. Він прогнозував еволюцію капіта­лізму до більш гармонійної і зрілої системи, позбавленої економічних криз, антагоністичних суперечностей, яка ба­зуватиметься на впорядкованому, планомірному типі гос­подарства. Ці передбачення Зомбарта багато в чому справ­дилися: досить згадати змішану економіку, яка сьогодні є панівною на Заході.

            Розглядаючи історію виникнення капіталізму, Зомбарт доводив, що цей суспільний лад своєю появою зобов'язаний найліпшим рисам людського характеру. Він розрізняв так званий буржуазний дух і дух підприємництва. Перший, на думку Зомбарта, виявляється у скромності, ощадливості, працьовитості, а дух підприємництва відбиває тяжіння осо­бистості до новаторського пошуку в певній сфері виробниц­тва. Таким чином, Зомбарт дотримувався думки, що в ос­нові капіталістичної системи лежить людська психіка. Більше того, природу буржуазного суспільства він пов'язу­вав із біологічним розвитком людини, її інстинктами та уподобаннями.

 

11. Основні ідеї В. Зомбарта в праці «Сучасний капіталізм» | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 20

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии