Добро пожаловать на Новости образования 04.07.2020 г. | 02:08

10. Сенс періодизації економічної історії людства К. Бюхера

  • 21.02.2009 г. | 16:00

 Карл Бюхер – автор відомої книжки «Піднесення на­ціональної економіки» (1893 р.). У цій праці він досліджує до економічні стадії індустріальної еволюції, які передува­ли розквіту цивілізації, аналізує зростання національної економіки на стадіях домашнього господарства, розвитку міста, нації, приділяючи особливу увагу відносинам, які складаються між виробником і споживачем. 

З позицій мінової концепції, Бюхер розробив періодиза­цію економічної історії людства, яка включала три види господарств:

  • замкнуте домашнє господарство (виробництво для власного споживання, господарство без обміну);
  • міське господарство (виробництво для зовнішнього споживача, для безпосереднього обміну);
  • народне господарство (коли товари проходять цілу низку господарств перш ніж дійти до споживача).

            Відповідно до цих критеріїв Бюхер до замкнутого домаш­нього господарства відносить первісний лад «нецивілізованих народів», античну латифундію, землеробське господар­ство вільних селян, а також маєток раннього середньовіч­чя. Не беручи до уваги характеру виробничих відносин і змін цих відносин, Бюхер поєднує в один блок різні еко­номічні системи – первісний лад, рабовласницький лад і ранній феодалізм. В його періодизації характеристика міського господарства обмежувалася переважно описуванням ремісничого виробництва, особли­ва увага приділялася роботі ремісників на замовлення.     

            Проте Бюхер недооцінював роль товарного обігу, зокрема торгівлі ремісників, а також лихварства, що відіграли важ­ливу роль у розкладі натурально-господарського устрою.

            Народне господарство Бюхер ототожнював з капіталі­стичним виробництвом, коли загального поширення набу­ває торгівля і з'являються єдині національні ринки. Він розцінював товарний обіг як найсуттєвішу рису капіталіз­му. Вирішальне значення у розвитку народного господар­ства Бюхер надавав грошовому капіталу, який перебуває у стані постійного руху, спрямовуючись туди, куди його ва­бить високий відсоток.

            Головним критерієм, за допомогою якого здійснюється історична періодизація суспільства, на думку вченого, - це є зміни у сфері обігу.

            Між тим, необхідно звернути увагу на те, що, безперечно, характер обміну відіграє важли­ву роль у визначенні якісних особливостей того чи іншого способу виробництва, але він не може бути вирішальним фактором соціально-економічної класифікації суспільства, оскільки сам є похідним від виробництва й економічного зростання.

 

10. Сенс періодизації економічної історії людства К. Бюхера | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии