Добро пожаловать на Новости образования 10.07.2020 г. | 16:35

8. Зміст ідей класового миру, що проповідував Л. Брентано

  • 21.02.2009 г. | 15:58

Брентано – дуже вправний проповідник ідеї класового миру. Він підкреслював, що за умов розвинутого капіта­лізму зникає необхідність політичної боротьби, оскільки суто економічна діяльність профспілок цілком задоволь­няє інтереси робітничого класу і здатна вирішити всі його проблеми.

Концепція Брентано щодо держави відрізняється від тієї, якої дотримувалась більшість його німецьких колег. Він не вірив у позитивну силу держави і не визнавав її вищості над особистістю. Брентано вважав, що особистість завдяки своєму інтелектові, здатна на більш корисні реформи, ніж ті, які може ініціювати держава.

            Будучи прихильником реформістського напряму в соці­альній політиці, Брентано висловив певні ідеї, спрямовані на пом'якшення соціального протистояння в буржуазному суспільстві. Наприклад, німецьким промисловцям він роз'яс­нював неефективність застосування ними тривалішого робочого дня і нижчої оплати праці, ніж у Великобританії та США. Брентано вважав, що ці фактори гальмують розви­ток технічного прогресу в німецькій промисловості, знижу­ють конкурентоспроможність німецьких товарів на світо­вому ринку через низьку продуктивність праці. Підвищен­ня заробітної плати робітників і скорочення робочого дня неминуче привели б до зростання продуктивності найманої праці й підвищили б у цілому ефективність економіки.

 

8. Зміст ідей класового миру, що проповідував Л. Брентано | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 22

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии