Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:15

5. Відведення ролі державі представниками нової історичної школи

  • 21.02.2009 г. | 15:56

Найбільшою заслугою економістів нової історичної шко­ли було те, що вони задовго до Дж.М. Кейнса поставили питання про регулюючу та цілеспрямовану роль держави у господарському житті суспільства.

Г. Шмоллер, наприклад, стверджував, що Прусська держава – це основна сила роз­витку суспільства, найвагоміший речовий капітал. Він був активним прихильником міцної спадкової монархії, за до­помогою якої можна вирішити будь-які соціальні супереч­ності. У рамках буржуазної системи реалізація ідеї соціаль­ної справедливості можлива лише за умови сильного уряду. Мудрий і сильний уряд, на його думку, може протистоя­ти проявам класового егоїзму і класових зловживань, за­безпечити економічний розквіт. Ця теза поклала початок теорії «надкласової держави».

            На думку Г. Шмоллера, економічне життя – це частина активної культурної моделі, а економічна наука повинна визначити засоби або закони культурного розшарування в економічному аспекті, у такий спосіб забезпечуючи узго­дження змін у культурі з економічним зростанням або спа­дом. Оскільки історія – це повна послідовність подій, то вичерпний аналіз минулого культурного розвитку забезпе­чить культурну перспективу для розвитку в майбутньому будь-якої національної економіки.

 

5. Відведення ролі державі представниками нової історичної школи | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии