Добро пожаловать на Новости образования 20.05.2019 г. | 10:19

1. Ідеї, що обґрунтувув Ф. Ліст у книзі «Національна система політичної економії»

  • 21.02.2009 г. | 15:49

Ці ідеї можна звести до трьох основних положень.

            Перше – теорія продуктивних сил. Основоположник історичної школи німецький економіст Фрідріх Ліст (1789– 1846) вважав, що зростання суспільного багатства досягаєть­ся не через розрізнену, а через погоджену діяльність лю­дей, які мають зберігати і примножувати досягнуте зусил­лями попередніх поколінь. Справжнє багатство полягає в розвитку продуктивних сил, а не в кількості мінових цінно­стей.

 

Завдання політикиоб'єднати людей, забезпечити еко­номічне виховання нації. Це забезпечить піднесення про­дуктивних сил. Збільшення продуктивних сил «починаєть­ся з окремої фабрики і потім поширюється до національної асоціації».

            Друге – концепція економічного прогресу нації відпо­відно до вчення Ліста про стадії виробництва, що послідов­но змінюються. Запропоновані ним стадії досить умовні: «стан дикості», «пастушачий побут», «землеробський», «зем­леробсько-ремісничий» стан. У підсумку нації переходять у заключну стадію, в якій гармонійно розвиваються сільське господарство, промисловість і торгівля. Зміст «теорії стадій» полягає, зокрема, в тому, що кожній стадії має відповідати властива їй економічна політика, спрямована на піднесення виробництва, розвиток продук­тивних сил нації. Ця теза спрямована проти універсальних рецептів класиків: їхня проповідь вільної торгівлі відпові­дала інтересам Англії, але суперечила нестаткам економічно незміцнілої, політично роздробленої в той час Німеччини.

            Третє – обґрунтування активної економічної політики держави. Ліст писав, що не можна зрозуміти народне гос­подарство як органічне ціле, якщо виключити з нього дер­жавне господарство. Народна економія стає національною економією лише тоді, коли держава охоплює цілу націю, наділену самостійністю, здатністю підтримувати стійкість і політичну рівновагу. Державна влада погоджує і спрямо­вує зусилля окремих ланок національного господарства в ім'я довгострокових, корінних інтересів нації.

            Ліст вважається основоположником історичної школи, одним із розробників історичного методу в політичній еко­номії.

1. Ідеї, що обґрунтувув Ф. Ліст у книзі «Національна система політичної економії» | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 20

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,233 voters | 10 Комментарии