Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:08

Економічні погляди Ш. Фур'є

  • 15.02.2009 г. | 16:23

Духом історизму пройняте й вчення іншого французь­кого соціаліста Шарля Фур'є (1772–1837). Для Фур'є оче­видний зв'язок історичних епох із рівнями розвитку вироб­ництва. Фур'є вважав, що для успіху нового суспільства необхідне зростання продуктивності праці, яка забезпечує багатство для всіх, для чого суспільний прибуток має роз­поділятися таким чином: 4/12 – капіталу, 5/12 – праці і 3/12 – таланту.

Зі зміцненням і розвитком ладу асоціацій, ці пропорції, як передбачав Фур'є, будуть змінюватися на користь праці. Фур'є засуджує капіталізм, передусім, за суперечність інтересів багатої меншості й бідної більшості. Панівний лад, на його думку, не здатний забезпечити добробут для всього населення, бо приватна власність породжує анархію, кон­куренцію, що тягне за собою нечуване марнотратство сил і коштів.

            Основним об'єктом критики Фур'є є торгівля. Тор­гівля через конкуренцію веде до монополії, а панування монополій – це «торговий феодалізм». Експлуатацію робіт­ників він бачить передусім в обмані їх як покупців. З бідністю основної маси покупців пов'язане зосередження товарів у руках купки багатіїв – підприємців, – котрі діють в умовах господарської анархії, з чим Фур'є пов'язує економічні кризи. Майбутнє суспільство Фур'є уявляв як сукупність само­врядних невеликих общин (до 2 тис. осіб), які він називав фалангами. Вирішальну роль у фаланзі відіграє землероб­ство, промисловість слугує йому доповненням. У рамках фаланги ліквідується приватна власність на засоби вироб­ництва, всі роботи виконуються за планом. Зникає довічна спеціалізація на певному виді праці, що поневолює люди­ну. Люди будуть працювати спеціально організованими для кожної роботи серіями (групами), змінюючи види робіт кілька разів на день. На зміну конкуренції, за якої виграш одного є програшем всіх інших, прийде змагання.

            Саме майбутнє суспільство пройде у своєму розвитку три стадії, які Фур'є називав 1.гарантизмом, 2.полуасоціацією, соціантизмом (або простою асоціацією) та 3.гармонізмом ( або складною асоціацією).

 

Економічні погляди Ш. Фур'є | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии