Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 18:09

Економічна програма Ф. Лассаля

  • 15.02.2009 г. | 16:21

Соціал-демократичний напрям як такий зародився у 60-ті роки XX ст. Він пережив складну еволюцію, пройшовши через безліч теоретико-ідеологічних і організаційних розколів перш ніж ми його побачили сьогодні таким яким він є.

Го­ворити про певну єдину економічну теорію соціал-демокра­тії не доводиться. Єдине, що є загальним для різних еконо­мічних концепцій соціал-демократії, – критичне ставлен­ня до ринкового господарства, базованого на приватній влас­ності, та протиставлення йому планомірного регульованого господарства, що ґрунтується на колективній власності.

            На батьківщині соціал-демократії, в Німеччині, цей на­прям був спочатку представлений двома економічними кон­цепціями – лассальянством і марксизмом.

            Лассальянство отримало свою назву від ім'я творця ні­мецької соціал-демократичної партії Фердинанда Лассаля (1825–1864).

            Щодо аналізу приватновласницького, капіталістичного господарства Лассаль не вніс до економічної науки нічого нового. Основну «ставку» він робить на доведенні неможливос­ті за капіталізму скільки-небудь істотного поліпшення становища робітничого класу. Він виступає як актив­ний пропагандист сформульованої ще Д. Рікардо тези, що розмір зарпла-  ти зводиться до набору благ, безумов­но необхідних згідно зі звичками народу для підтри-мання життя. Навколо цього набору благ, як маят­ник, коливається оплата праці. Коли вона підвищується, відбувається збільшення числа шлюбів, зростає народжу­ваність, зростає пропозиція робочих рук і внаслідок пере­вищення пропозиції над попитом заробітна плата падає. Навпаки, тривале зниження оплати праці спричиняє змен­шення числа шлюбів, скорочення народжуваності, зменшен­ня пропозиції робочих рук та відповідне зростання зарплати. Лассаль називає цей взаємозв'язок «залізним законом заробітної плати».

            Єдиний спосіб ліквідувати «залізний закон» – усунути систему найманої праці. Шлях до цього Лассаль бачить в організації робітниками виробничих асоціацій, в яких самі працівники були б власниками засобів виробництва. Але створення таких асоціацій неможливе без державної під­тримки, в тому числі фінансової.

            Наприкінці XIX – на початку XX ст. в європейському соціал-демократичному русі неподільно запанував марк­сизм. Однак усередині самого марксистського табору дедалі більшу силу набирала течія, що вимагала ревізії низки по­ложень канонічної теорії К.Маркса. Цю теорію і вчення марксизму ми розглянемо далі окремо.

 

Економічна програма Ф. Лассаля | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 20

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии