Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:27

Економічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. Мальтус

  • 08.02.2009 г. | 20:36

Томас Роберт Мальтус (17661834) – видатний пред­ставник економічної думки початку XIX ст. в Англії. Наро­дився Мальтус у сім'ї поміщика. Закінчив Джезус-коледж Кембриджського університету, здобувши вчений богословсь­кий ступінь. З 1793 року почав підприємницьку діяльність, а з 1797 по 1801 року був вікарієм у Сурреє.

У 1798 р. Мальтус опублікував книгу «Дослід про закон народонаселення». Потім протягом низки років ця книга доповнювалася автором і видавалася ще не раз. Основною ідеєю книги стала теорія народонаселення.

            З 1805 р. Мальтус керував кафедрою сучасної історії і політичної економії в коледжі Ост-Індської компанії, там же виконував обов'язки священика. Через 10 років вийшов у світ інший твір Мальтуса – «Дослідження природи і зро­стання земельної ренти». У цій праці автор спробував роз­крити природу земельної ренти і механізм її формування.

            Основні положення теорії народонаселення такі:

  • здатність людини до відтворювання за темпами при­росту значно перевершує можливість зростання продоволь­чих ресурсів, тому що населення зростає в геометричній прогресії, а запаси ресурсів – в арифметичній;
  • зростання народонаселення жорстко обмежується кош­тами існування.

            У природі, за Мальтусом, відповідність між чисельністю населення і кількістю засобів існування досягається епіде­міями, голодом, війнами, непосильною працею, що вини­щує величезну масу людей. Проблему надмірного зростання населення Мальтус ви­рішував через зміну заробітної плати. Зростання населення призводить до падіння зарпла-ти й обмежує зростан­ня населення у майбутньому. Іншими словами, низький рівень життя робітників визначається біологічними зако­нами, а не соціальними проблемами.

            Мальтус виступав проти державної підтримки жебраків, оскільки бачив у цьому заохочення нерозсудливих за раху­нок стягнення податків з працелюбних громадян. Автор      «Досліду...» критично ставився й до ідеї вирівнювання при­бутків. Поділ на багатих і бідних корисний, тому що мож­ливість поліпшення свого стану і побоювання щодо його погіршення є двигуном поліпшення добробуту суспільства.

            Проблему обмеженості ресурсів Мальтус вбачав у такому:

  • ресурси Землі обмежені;
  • через залучення до обігу гірших земель віддача вкла­деної праці, капіталу буде знижуватися.

            Мальтус у своїх економічних поглядах представляв інте­реси великої земельної аристократії (лендлордів).

            Теорія прибутку Т. Мальтуса повторює переконання Д.Рікардо. Прибуток визначається як різниця між вартістю товару і витратами праці та капіталу у виробництві.

            Мальтус є автором положення про реалізацію сукупного суспільного продукту. У ньому він стверджує, що досягти достатнього рівня попиту і повної реалізації продукції, що виробляється, неможливо без участі в цьому процесі не тільки продуктивного, а й непродуктивного класу – так званих третіх осіб, які можуть створити необхідний додат­ковий попит на всю масу товарів, що виробляються в суспільстві. Таким чином, він заперечує думку про су­спільний паразитизм непродуктивного класу (землевласни­ки, армія, церковні служителі, чиновники).

            У кейнсіанстві використовується це положення теорії Мальтуса при розв'язанні питань реалізації і заходів підтри­мання«ефективного попиту» для регулювання економіки. Вчений визнає існування загальних і локальних криз, вважаючи їх тимчасовими явищами.

 

 

Економічна думка початку XIX ст. в Англії. Т. Мальтус | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 13

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии