Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:07

19. Відношення представників німецької історичної школи до нетрадиційного напряму в економічній науці

  • 04.02.2009 г. | 14:17

У представників цієї школи свої підходи до трактування основних економічних понять та до розуміння економічних законів. «Історики» акцентують увагу на тому, що жодна суспіль­но-економічна форма не є цілком завершеною; вона постійно вдосконалюється, змінюється. А економічні теорії, що є уза­гальненням практики, також не варто абсолютизувати, вва­жати їх універсальними, такими, що відповідають умовам кожного національного господарства. Положення та висновки класичної і неокласичної шкіл критикуються «істориками» за схематизм і невиправдані абстракції. Головним для історичної школи, є необхідність враховувати умови, специфіку окре­мих країн, кожної епохи.

Представники молодої історичної школи не запере­чували існування економічних законів, але зазначали, що відкрити закони за допомогою логічних обґрунтувань не­можливо. Історична школа розширила проблематику політичної економії. її представники висунули низку важливих поло­жень, поклали початок економічної соціології, показали значення організації, норм права, моралі та релігії, а також активізували статистичні дослідження.

Так наприклад,  всесвітньо відомі праці Макс Вебер, при­свячені впливу релігійних поглядів і релігійної моралі на еко­номіку: «Протестантська етика і дух капіталізму» (1905 р.); «Господарська етика світових релігій»(1919 р.). За Вебером, у кожній релігії є два протилежних компонентимістичний і аскетичний. Вчений робить висновок : Чим більше розвинутий у релігії аскетичний компонент, тим більше вона сприяє зміцненню життєвого раціонального начала, яке становить дух капіталізму. Най­більший надматеріальний стимул до підприємництва, на його думку, дає протестантизм, відповідно до якого свідченням прихильності людини до Бога є успіх цієї людини в обраній нею сфері діяльності. Саме пануванням протестантизму пояс­нює Вебер високий господарський розвиток США і Канади порівняно з католицькою Латинською Америкою.

Марксистська економічна теорія розглянута у окремому Додатку, але коротко розкриємо це вчення з точки зору сучасних економічних поглядів:

 

19. Відношення представників німецької історичної школи до нетрадиційного напряму в економічній науці | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 19

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии